מטפחים מנהיגות מקומית בנגב

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית וחינוכית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

חדשות

תוכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

אלאא אבו עאיש

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב >>

תמר רודד שבתאי

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב: מחזור ב' >>

שני אורה דותן

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע: מחזור ד' >>