מטפחים מנהיגות מקומית בנגב

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית וחינוכית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

חדשות

הכירו את העמיתים

שרון הלפנבאום

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות >>

עופרה בוארון

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות >>

כניסה לסגל ולעמיתים

אתר הבאר

תוכנית אילת-אילות >>