מטפחים מנהיגות מקומית בנגב

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית וחינוכית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

חדשות

20 ביוני, 2019

"סלון נגב" – מפגש מסכם

במפגש המסכם של הפורום, העוסק בלימוד ובחשיבה משותפת על תרבות, יצירה וזהות בנגב, התארחו היוצר והמוזיקאי יאיר הראל ואנסמבל תפילאלת >>

תוכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

אביחי ג'קסון

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות >>

מור חנאי

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב >>

אמיר אלעמור

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב >>

כניסה לסגל ולעמיתים

אתר הבאר

תוכנית אילת-אילות >>