מטפחים מנהיגות מקומית בנגב

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית וחינוכית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

חדשות

3 ביולי, 2018

סגל לומד: מרחב חברה ומקום

סגל מנדל בנגב יצא לסיור לומד במועצה האזורית בני שמעון, שעסק בלימוד של מבנה שלטוני חדש – "אשכול", המחבר בין רשויות מקומיות שונות >>

תוכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

איתן כהן

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב >>

דניאלה מנזין

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות >>

כניסה לסגל ולעמיתים

אתר הבאר

תוכנית אילת-אילות >>