מטפחים מנהיגות מקומית בנגב

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית וחינוכית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

חדשות

4 באוקטובר, 2018

תחילתו של מסע

מפגש הפתיחה של תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב התמקד בסוגיית הזהות >>

תוכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

יורם צביק

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב >>

שרית גורן

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות >>

כניסה לסגל ולעמיתים

אתר הבאר

תוכנית אילת-אילות >>