מטפחים מנהיגות מקומית בנגב

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית וחינוכית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

חדשות

תוכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

ריחאב אזברגה

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב >>

בוזי רביב

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב: מחזור ב' >>

אדיר מתתיהו

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע: מחזור ד' >>