מטפחים מנהיגות מקומית בנגב

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית וחינוכית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

חדשות

תוכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

סלאמה אבן חזאעל

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב >>

עמרי קרן לפידות

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב: מחזור ב' >>

דינה רזניק

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע: מחזור ד' >>