מטפחים מנהיגות מקומית בנגב

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית וחינוכית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

חדשות

תוכנית הלימודים

הכירו את העמיתים

מחמד אלשייך

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב >>

סעד אבו ענאם

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב: מחזור ב' >>

יעל שרבי-הורביץ

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע: מחזור ד' >>