עמיתי התוכנית

​​


תוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב

התוכנית פועלת לפיתוח מנהיגות רפואית ערכית שתביא לשיפור איכות הרפואה ולקידום דור העתיד של אנשי מערכות הבריאות בנגב

אנו מאמינים כי שינוי אפקטיבי בשדה הרפואה מצריך מנהיגות איכותית שתפעל לאור חזון אזורי כולל ומתוך מחויבות חברתית לכלל תושבי הנגב. משתתפי התוכנית יובילו את הרפואה בנגב על בסיס רוח ומעשה, יהוו מודל השראה למתמחי מקצועות הבריאות ויקדמו יוזמות חדשות לרווחת קהילות הנגב כולן.

מטרות התוכנית

  • ​פיתוח דגמי מנהיגות אפקטיביים של אנשי רפואה בכירים, תוך התבססות על עיסוק ברוח ובערכים, וכן התייחסות ייחודית לשילוב שבין מנהיגות לבין מקום, תרבות וקהילה
  • קידום קהילה של מנהיגים רפואיים במרחב הדרומי של ישראל שמהווה בית ומקור השראה לחבריה
  • יצירת בסיס ידע הומניסטי רחב (פילוסופיה, היסטוריה, ספרות) כתשתית לחשיבה על רפואה כתחום פוגש-אדם
  • קידום יוזמות מקוריות של משתתפי התוכנית להיטיב את המציאות בתחומי פעילותם בנגב לטובת המגוון האנושי החי בו

יחידות הלימוד

  • זהות וערכים: העמקה בחקר מושגים ועיון פילוסופי בערכים ובמשמעותם, דוגמת חירות האדם, אקסיולוגיה (תורת הערכים), אמת וספקנות; עיסוק בזהות ובירור השקפת עולם.

  • חברה ומקום: לימוד המאפיינים והבנת האתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו העמיתים פועלים; בירור סוגיות עומק של המציאות הישראלית מנקודת מבט כלכלית, חברתית, היסטורית ותרבותית, תוך התייחסות למאפיינים ולאתגרים של מרחב הנגב וישראל כולה.

  • מדיניות בריאות: היסטוריה של הרפואה, פרקים מכוננים בתולדות הרפואה; הליכי קביעת מדיניות ומשמעותה של מדיניות רפואית; ממשמעותו של הרופא הבודד למקומו של הארגון בקביעת מדיניות; מדיניות רשמית מול מדיניות בפועל.

  • מנהיגות ושינוי: תאוריות מתחרות של שינוי והובלת שינוי; גישות בניהול ועימותן עם גישות בחקר מנהיגות; מנהיגות אדפטיבית מול מנהיגות טכנית; שינוי ממעלה ראשונה מול שינוי ממעלה שנייה; משחק והתנסות בפיתוח מנהיגות.

בתוכנית ייכלל "רכיב מעשי" (פרויקט אישי או קבוצתי) שמטרתו לתרגל, הלכה למעשה, את אופני הפיתוח והמימוש של רעיון ויישומו במציאות. הניסיון לגשר על הפער שבין תאוריה לבין הגשמתה יהיה הבסיס לעשייה ולהתבוננות רפלקטיבית כאחד.

תהליך ההכשרה משלב למידה במסגרת קבוצתית, הנחיה אישית, סיורים וסמינרים מרוכזים.

מנהל התוכנית: ישראל שורק​


 

 

הכירו את העמיתים

ד"ר סברי אלסייד

תוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב: מחזור א' >>

ד"ר אחמד אבו עסא

תוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב: מחזור א' >>