תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה ובערד


תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה, ערד והנגב המזרחי

מטרת התוכנית להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל לשיפור ניכר בתחומי החיים השונים בדימונה ובערד בפרט ובנגב המזרחי בכלל

מטרות התוכנית

 • טיפוח מנהיגים מעולים, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות, כפרטים וכקהילה.
 • קידום יוזמות שנועדו לשפר את איכות החיים במרחב הנגב המזרחי בכלל וביישובים דימונה וערד בפרט.
 • יצירה והעמקה של מרחבים משותפים לקהילות השונות בנגב המזרחי, תוך העמקת השותפות, הרעיונות והסולידריות המעשית.

דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות לקידום הערים דימונה וערד
 • רצון לפעול במציאות כמתקנים חברתיים
 • פתיחות ללמידה ולתהליכי התפתחות
 • תואר אקדמי או תעודה מקבילה ממוסד מוכר
 • יכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה

מידע כללי

 • התוכנית תיפתח באוקטובר 2022 ותתקיים לאורך שנתיים בימי חמישי בשעות 16:30-9:00
 • הלימודים יתקיימו במרכז מנדל למנהיגות בנגב (בבאר שבע). סיורים וריטריטים נוספים יתקיימו ברחבי הארץ. פירוט מלא יימסר למתקבלים לתוכנית.
 • הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל.
 • בתום התוכנית תוענק לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית תעודת "בוגר/ת תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה ובערד".
 • בוגרי התוכנית יצטרפו לקהילת הבוגרות והבוגרים של קרן מנדל-ישראל ויזכו להמשך ליווי ולמידה מקצועית.

יחידות הלימוד

תוכנית הלימודים מבוססת על ארבעה מישורים:

 1. ערכים, השקפת עולם וזהות: העמקה בחקר מושגים, עיון פילוסופי בערכים ובמשמעותם, עיסוק בזהות ובירור השקפת עולם.
 2. מרחב ומקום: לימוד המאפיינים והבנת האתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו העמיתים פועלים; בירור סוגיות עומק של המציאות הישראלית מנקודת מבט כלכלית, חברתית, היסטורית ותרבותית, תוך התייחסות למאפיינים ולאתגרים של מרחב הנגב המזרחי, הנגב וישראל כולה.
 3. מדיניות, ממשל ושלטון מקומי: עיון בתופעת המשילות ובמורכבותה, רכישת "מצפני ניווט" בתוככי תהליכי קביעת המדיניות.
 4. מנהיגות ומעשה: חקר דפוסי מנהיגות, מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים, בירור המושג והתופעה של "מעשה מנהיגות" ברמת הפרט, הקהילה והמקום. עיון בשאלות של הובלת שינוי מבוסס חזון.
בתוכנית ייכלל "רכיב מעשי" (פרויקט אישי או קבוצתי) שמטרתו לתרגל, הלכה למעשה, את אופני הפיתוח והמימוש של רעיון ויישומו במציאות. הניסיון לגשר על הפער שבין תאוריה לבין הגשמתה יהיה הבסיס לעשייה ולהתבוננות רפלקטיבית כאחד. 

תהליך ההכשרה משלב למידה במסגרת קבוצתית, הנחיה אישית, סיורים וסמינרים מרוכזים.

מנהל התוכנית: ישראל שורק

לפרטים נוספים

דוא“ל: Miyun-MCLN@mandel.org.il
טלפון: שירה דוד: 08-620-1432, טל שמש: 08-620-1444


 

לשאלות ולפרטים נוספים: 
טלפון: שירה דוד – 08-620-1432
טל שמש – 08-620-1444

 

הכירו את העמיתים

מרב עמית

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה, ערד והנגב המזרחי >>

ד"ר יונס הואשלה

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה, ערד והנגב המזרחי >>