תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

 

נפתחה ההרשמה לתוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

מטרת תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב היא לסייע לעוסקים בתרבות לברר את השקפת עולמם ולהוביל רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב. התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל השפעה רב בתחום התרבות והיצירה, המחויבים לקידום הנגב.

מטרות התוכנית 

 1. פיתוח מנהיגות תרבות בנגב: טיפוח מנהיגים מעולים מכלל יישובי הנגב, הלומדים ופועלים לקידום שיח למידה ועשייה בתחומי התרבות והיצירה בנגב.
 2. בניית רשת וקהילה: באמצעות התוכנית נשאף ליצור רשת ואף קהילה של אנשי תרבות למען שיח משותף, היוועצות וקידום העשייה יחד ולחוד.
 3. קידום מרחב משותף: כחלק מחזון המרכז, אנו שואפים שהמנהיגות המובילה בנגב תעמיק את פעולתה למען יצירת מרחב משותף לקהילות השונות המתגוררות באזור.
 4. עשייה ושינוי במציאות: התוכנית תפעל לקידום הרכיב המעשי של יחידים וקבוצות.

דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות ותשוקה לקידום היצירה והתרבות בנגב
 • עשייה בתחום התרבות לגווניה
 • עדיפות לבעלי ניסיון בהובלה ובניהול בתחום התרבות
 • יחסי אנוש טובים ויכולת לקיים דיאלוג
 • תואר אקדמי או תעודה מקבילה ממוסד מוכר
 • יכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה

מידע כללי

 • התוכנית תיפתח באוקטובר 2021 ותתקיים לאורך שנה בימי ד' בשעות 16:30-9:00 (מספר מפגשים נוספים ללמידה ולהנחיה אישית יתקיימו בימי ג' אחה"צ)
 • תהליך ההכשרה משלב למידה תאורטית ומעשית במסגרת קבוצתית, וכן הנחיה פרטנית, סיורים וסמינרים מרוכזים.
 • הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום. העמיתים יזכו למלגה ולליווי אישי ממנחים ומיועצים מומחים.
 • בתום התוכנית תוענק תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב" לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית.
 • עם סיום התוכנית יוסיף המרכז לתמוך בבוגריה וביוזמותיהם.

יחידות הלימוד

תוכנית הלימודים מקיפה חמישה צירי למידה מרכזיים המאפשרים שילוב של התכנים השונים:
 1. פילוסופיה, בירור ערכים והשקפת עולם: בירור מושגים פילוסופיים וערכים הקשורים לפיתוח מנהיגות המחוללת שינוי. תפקידה של תרבות ומנהיגות תרבות בחיי הפרט ובחיי הקהילה. חשיפה לטקסטים קנוניים העוסקים בסוגיות של תרבות, יצירה, אמנות וזהות. 
 2. חברה ומקום: מאפייני התרבות הישראלית על היבטים בהיסטוריה ובתיאוריה שלה, לרבות מאפייני "תרבות נגב". למידת מודלים של פעולה בתחום התרבות והיצירה.
 3. מדיניות, ממשל ושלטון מקומי: המשגה ולמידת של אתגרי "מדיניות תרבות" מתוך מודלים בישראל ובעולם. אפיון השחקנים המרכזיים והתנאים המבניים המשפיעים על קבלת ההחלטות בתחום התרבות. חקירת קשרי הגומלין בין הממסד הפוליטי לבין הממסד התרבותי.
 4. בין ניהול למנהיגות תרבות: חשיפה למודלים של מנהיגות והקשרם לתרבות וחברה. אמנות ושינוי חברתי. 
 5. תרבות חזותית ומנהיגות תרבות: בחינת סוגי יצירה שונים ותרומתם כמנוע לחדשנות תרבותית וכמנוף לצמיחה כלכלית בחברות מפותחות. קריאת דימויים, תוך הבחנה בין מושגי יסוד של התרבות והיצירה בעידן המודרני והפוסט-מודרני.

לוח זמנים

 • הגשת מועמדות: פתיחת ההרשמה למחזור ד': 17.1.2021. הרישום מתבצע באתר האינטרנט בלבד.
 • המועד האחרון להגשת המועמדות: 10.3.2021
 • תהליך המיון: מועמדים מתאימים יוזמנו להמשך תהליך מיון שיתקיים בחודשים מרס-יוני 2021 ותוצאותיו יימסרו למועמדים עד סוף חודש יוני 2021.

ההרשמה בעיצומה! המועד האחרון להגשת המועמדות: 10.3.2021, כ"ו באדר תשפ"א.

קראו את השאלות הנפוצות >>
לשאלות ולפרטים נוספים:
 
טלפון: 08-620-1444 


 

לשאלות ולפרטים נוספים: 
טלפון:  08-620-1444

מפגש ווירטואלי מרתק – מנהיגות, תרבות, נגב
הצטרפו אלינו לאירוע מקוון ובו שיח פתוח על מנהיגות, תרבות ונגב. יום שלישי, 2.3.2021 בשעה 19:30. לפרטים ולהרשמה >> 

 

הכירו את העמיתים

עדי בן בוחר

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב: מחזור ג' >>

לינור אללוף

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב: מחזור ג' >>