חדשות ואירועים

קרן מנדל-ישראל משיקה שתי תוכניות מנהיגות חדשות בנגב

תוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב ותוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגב פועלות מתוך חזון אזורי ומחויבות חברתית לכלל תושבי הנגב כדי לחזק את השפעתו של מרכז מנדל למנהיגות בנגב

​בשנת פעילות זו, שהחלה בספטמבר 2023, נפתחו שתי תוכניות למנהיגות בנגב שתוכננו מבעוד מועד: תוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגב ותוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב. המציאות הקשה מפרוץ המלחמה בעזה ב-7 באוקטובר ערערה את ישראל כולה ואת הנגב בפרט, והדגישה ביתר שאת את חשיבות ההכשרה של מנהיגות איכותית במרחב כולו.

שתי התוכניות מציעות שילוב בין מצוינות אקדמית, למידה חווייתית ומעורבות חברתית, ומטרתן להעצים את עמיתיהן ולסייע להם להגשים את חזונם בעיצוב עתיד טוב יותר לנגב ומעבר לו.


עמיתי מרכז מנדל למנהיגות בנגב עמיתי מרכז מנדל למנהיגות בנגב (צילום: דויד פרץ)


תוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגב

​התוכנית מכוונת להכשיר קבוצת מנהיגות בכירה הנוטלת אחריות על אתגרים המשותפים לנגב. הקבוצה כוללת מנהיגות ומנהיגים בכירים ממשרדים ממשלתיים, מרשויות מקומיות ומהחברה האזרחית, ומטרתה ליצור שיתופי פעולה בקרב המנהיגות הבכירה לשם קידומו של הנגב כמרחב משותף ומגוון.

העמיתות והעמיתים עוסקים בגיבוש של אתוס וחזון נגביים המבוססים על תפיסות עולם של הנהגה בכירה, כפי שמשתקף מתפקידיהם וממחויבותם לנגב, וכן בלמידה ובפיתוח של ידע חדש למטרת עשייה ברבדים של אזוריות ומקום.

התוכנית מתמקדת בבירור ההשפעה של ריבוי קהילות מגוונות בנגב על כלל השירותים והמסגרות הקיימים באזור זה, לרבות חינוך, רווחה, ביטחון פנים, בריאות, תרבות וסביבה. העמיתים והעמיתות בתוכנית מעמיקים את הבנתם בנושאים כגון המרחב המשותף בנגב ויחסי הגומלין בין שלטון מקומי, אזוריות ושלטון מרכזי. התוכנית משמשת עבורם פלטפורמה ללמידה מעמיקה ולפיתוח מודלים לפעולה לטובת מרחב הנגב.

הכירו את עמיתי התוכנית >>​


עמיתי תוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגבעמיתי תוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגב (צילום: שחר ברכה)​


תוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב

התוכנית, המתקיימת בשיתוף עם משרד הבריאות, פועלת לפיתוח מנהיגות רפואית ערכית שתביא לשיפור איכות הרפואה ולקידום דור העתיד של אנשי מערכות הבריאות בנגב.

התוכנית מבוססת על התפיסה ששינוי אפקטיבי בשדה הרפואה מצריך מנהיגות איכותית שתפעל לאור חזון אזורי כולל ומתוך מחויבות חברתית לכלל תושבי הנגב. לפיכך, היא שואפת לפתח דגמי מנהיגות אפקטיביים של אנשי רפואה בכירים, תוך התבססות על עיסוק ברוח ובערכים, וכן התייחסות ייחודית לשילוב שבין מנהיגות לבין מקום. בוגרי התוכנית יובילו את קידום איכות הרפואה בנגב על בסיס רוח ומעשה, יהוו מודל השראה זה לזה ולחברים נוספים בקהילת מקצועות הבריאות בנגב, ויקדמו יוזמות חדשות לרווחת קהילות הנגב כולן.

תוכנית הלימודים כוללת עיון מעמיק בנושאים כמו זהות וערכים, מרחב ומקום, אתגרי תחום הבריאות בישראל בכלל ובנגב בפרט, גיבוש מדיניות רפואית והבנה של מנהיגות ותאוריית שינוי. 

קבוצת העמיתות והעמיתים מהווה נבחרת מקצועית של אנשי בריאות בנגב, הממשיכה יחד את החזון החשוב של קידום הבריאות בנגב – תמיד ובעת המלחמה המתמשכת. אתגר מנהיגותי ערכי חשוב זה הוא חלק ממסע הלמידה שלהם.

למרבה הכאב, אחד מעמיתי התוכנית, ד"ר איתן נאמן, שהיה רופא בכיר במחלקה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה וחבר סגל הפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, נהרג ב-9 באוקטובר בקרב על העיר שדרות, זמן קצר לפני פתיחת התוכנית.

הכירו את עמיתי התוכנית >>


עמיתי תוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב עמיתי תוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב (צילום: קרן מנדל-ישראל)