תוכניות למנהיגות מקומית

תוכניות למנהיגות מקומית הן תוכניות הכשרה למנהיגות "מכוונת מקום". מטרתן ליצור קבוצות מנהיגות מקומיות שבהן משתתפים בעלי תפקידים במגזר הציבורי והשלישי, ופעילים בעלי יכולות ומחויבות לקהילותיהם ולחברה בכלל. אנשים אלו יפעלו על בסיס חזון מקצועי וחברתי, ויהיו מעורבים בהובלת תהליכי שינוי במקום. לקראת כל תוכנית מתבצעת למידה מקדימה של היישוב, כחלק מהיות התוכנית מתוכננת ומותאמת לצורכי המקום והמשתתפים.

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות

מטרת התוכנית להכשיר קבוצת מנהיגים שתפעל לשיפור תחומי החיים בעיר אילת ובמרחב​

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב

מטרת התוכנית היא לסייע לעמיתים לברר את השקפת עולמם ולקדם רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל השפעה רב בתחום התרבות והיצירה, המחויבים לקידום הנגב

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע היא להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל לשיפור ניכר בתחומי החיים השונים בבאר שבע ובסביבתה

תוכניות למנהיגות מקומית בעבר

מאז הקמת מרכז מנדל למנהיגות בנגב התקיימו תוכניות למנהיגות מקומית בכמה רשויות מקומיות

קהילות הבוגרים ותוכניות המשך

מרכז מנדל למנהיגות בנגב רואה בהמשך העבודה עם בוגרי התוכניות חלק חשוב בקידום מנהיגות ציבורית-חברתית ראויה ואפקטיבית בנגב, למען שיפור איכות החיים של תושבי הנגב כולם