תכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות

מטרת התכנית להכשיר קבוצת מנהיגים שתפעל לשיפור תחומי החיים בעיר אילת ובמרחב​.

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב

מטרתה של תכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב היא להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתשכיל לפתח ולקדם את האזור, ותפעל לשיפור תחומי החיים השונים בירוחם ובסביבתה, וביישובי רמת הנגב.

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בוואדי אל-ח'ליל

מטרתה של תכנית מנדל למנהיגות מקומית בוואדי אל-ח'ליל ליצור קבוצת מנהיגות מקומית שתפעל על בסיס חזון מקצועי וחברתי, ותהיה מעורבת בהובלת תהליכי שינוי ביישובי ואדי אל-ח'ליל.

תכניות למנהיגות מקומית בעבר

מאז הקמת מרכז מנדל למנהיגות בנגב התקיימו תכניות למנהיגות מקומית בכמה רשויות מקומיות.

קהילות הבוגרים ותכניות המשך

מרכז מנדל למנהיגות בנגב רואה בהמשך העבודה עם בוגרי התכניות חלק חשוב בקידום מנהיגות ציבורית-חברתית ראויה ואפקטיבית בנגב, למען שיפור איכות החיים של תושבי הנגב כולם.