תוכניות למנהיגות מקומית

תוכניות למנהיגות מקומית הן תוכניות הכשרה למנהיגות "מכוונת מקום". מטרתן ליצור קבוצות מנהיגות מקומיות שבהן משתתפים בעלי תפקידים במגזר הציבורי והשלישי, ופעילים בעלי יכולות ומחויבות לקהילותיהם ולחברה בכלל. אנשים אלו יפעלו על בסיס חזון מקצועי וחברתי, ויהיו מעורבים בהובלת תהליכי שינוי במקום. לקראת כל תוכנית מתבצעת למידה מקדימה של היישוב, כחלק מהיות התוכנית מתוכננת ומותאמת לצורכי המקום והמשתתפים.

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה, ערד והנגב המזרחי

מטרת התוכנית להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל לשיפור ניכר בתחומי החיים השונים בדימונה ובערד בפרט ובנגב המזרחי בכלל

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל השפעה רב בתחום התרבות והיצירה, המחויבים לקידום הנגב

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באלקסום, נווה מדבר ושגב שלום

התוכנית נועדה לסייע לעמיתים בני החברה הערבית-בדואית בנגב לברר את השקפת עולמם ולקדם רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב

תוכניות למנהיגות מקומית בעבר

מאז הקמת מרכז מנדל למנהיגות בנגב התקיימו תוכניות למנהיגות מקומית בכמה רשויות מקומיות

קהילות הבוגרים ותוכניות המשך

מרכז מנדל למנהיגות בנגב רואה בהמשך העבודה עם בוגרי התוכניות חלק חשוב בקידום מנהיגות ציבורית-חברתית ראויה ואפקטיבית בנגב, למען שיפור איכות החיים של תושבי הנגב כולם