תוכניות למנהיגות מקומית

תוכניות למנהיגות מקומית הן תוכניות הכשרה למנהיגות "מכוונת מקום". מטרתן ליצור קבוצות מנהיגות מקומיות שבהן משתתפים בעלי תפקידים במגזר הציבורי והשלישי, ופעילים בעלי יכולות ומחויבות לקהילותיהם ולחברה בכלל. אנשים אלו יפעלו על בסיס חזון מקצועי וחברתי, ויהיו מעורבים בהובלת תהליכי שינוי במקום. לקראת כל תוכנית מתבצעת למידה מקדימה של היישוב, כחלק מהיות התוכנית מתוכננת ומותאמת לצורכי המקום והמשתתפים.

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה, ערד והנגב המזרחי

מטרת התוכנית להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל לשיפור ניכר בתחומי החיים השונים בדימונה ובערד בפרט ובנגב המזרחי בכלל

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל השפעה רב בתחום התרבות והיצירה, המחויבים לקידום הנגב

תוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב

התוכנית פועלת לפיתוח מנהיגות רפואית ערכית שתביא לשיפור איכות הרפואה ולקידום דור העתיד של אנשי מערכות הבריאות בנגב

תוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגב

התוכנית שואפת ליצור קבוצת מנהיגות בכירה הנוטלת אחריות על אתגרים המשותפים לנגב; קבוצה שהיא אמירה ובשורה לאזור כולו ויש לה פוטנציאל רב בחיבור ליתר עמיתי ובוגרי מרכז מנדל למנהיגות בנגב.

הרשמה לתוכנית מנדל למנהיגות אזורית ​ברהט

התוכנית נועדה לסייע לקבוצה מעולה של עמיתים ועמיתות לגבש חזון פורץ דרך לשיפור איכות החיים ברהט וסביבתה, ובנגב כולו, ולתרגמו הלכה למעשה

תוכניות למנהיגות מקומית בעבר

מאז הקמת מרכז מנדל למנהיגות בנגב התקיימו תוכניות למנהיגות מקומית בכמה רשויות מקומיות