בוגרי מרכז מנדל למנהיגות בנגב

​​


תוכנית מנדל למנהיגות אזורית ​ברהט

התוכנית נועדה לסייע לקבוצה מעולה של עמיתים ועמיתות לגבש חזון פורץ דרך לשיפור איכות החיים ברהט וסביבתה, ובנגב כולו, ולתרגמו הלכה למעשה

מטרות התוכנית

 • פיתוח מנהיגים ומנהיגות מצוינים, בדגש על קידום יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת על מרחב הפעילות
 • קידום יוזמות חברתיות שנועדו לשפר את איכות החיים בנגב על אתגריו השונים בכלל ובעת האחרונה בפרט
 • חיזוק מרחבים משותפים לקהילות הנגב השונות, תוך העמקת השותפות והסולידריות המעשית​

נושאי הלימוד

​התוכנית משלבת למידה עיונית רב-תחומית ממדעי הרוח והפילוסופיה, מדעי החברה, חינוך, עירוניות, ממשל ומדיניות ציבורית, וכן תכלול התנסויות ודרכי למידה מגוונות. התכנים נבחרו בקפידה ובאופן מותאם להובלת שינוי באזור רהט, בדגש על אתגרי המנהיגות וההזדמנויות הייחודיות הטמונות בעיר ובסביבתה. מהלך הלמידה ישלב הרצאות פרונטליות תאורטיות כבסיס לדיון קבוצתי, לימוד משותף של טקסטים, עיבודים של התוכן הלימודי בסדנאות, עבודות ומטלות אישיות של המשתתפים, סיורים בשטח וריטריטים (סמינרים) בני יומיים, הנחיה אישית וקבוצתית ועוד.

תוכנית הלימודים – נושאים מרכזיים

תוכנית הלימודים תתבסס על ארבעה צירי למידה מרכזיים שיאפשרו שילוב של התכנים השונים:

 1. זהות וערכים: בירור ערכים, השקפת עולם וגיבוש חזון – באופן אישי ובאופן קבוצתי
 2. מרחב ומקום: המאפיינים והאתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו המשתתפים פועלים, לרבות מאפיינים חברתיים-קהילתיים, כלכליים ותרבותיים
 3. ממשל, מדיניות ושלטון מקומי: הבנת מסגרות הפעולה, מורכבות המשילות, והדרכים להרחיב את הפעילות המנהיגותית באמצעות שינוי מדיניות ברמת השלטון המקומי והארצי
 4. מנהיגות והובלת שינוי: דפוסים וסוגים של מנהיגות מתוך התאוריות ומתוך מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים בולטים, והעמקה באתגרים ובדילמות של מנהיגות מבוססת ערכים

מידע כללי

 • התוכנית תיפתח בחודש ספטמבר 2024 ותתקיים לאורך שנתיים בימי חמישי, בשעות 16:30-08:30.
 • הלימודים יתקיימו במרכז מנדל למנהיגות בנגב, בבאר שבע. סיורים וריטריטים נוספים יתקיימו ברחבי הארץ. פירוט מלא יימסר למתקבלים לתוכנית.
 • הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל.
 • העמיתים והעמיתות יקבלו מלגה חודשית לאורך כל התוכנית.
 • בתום התוכנית תוענק תעודת בוגר/ת מרכז מנדל למנהיגות בנגב לעמיתים ולעמיתות שיעמדו בדרישות התוכנית.
 • עם סיום התוכנית יוסיף המרכז לתמוך בבוגרים וביוזמותיהם.

דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות לקידום העיר רהט וסביבתה
 • פתיחות ללמידה ולתהליכי התפתחות
 • רצון לפעול במציאות כמתַקן חברתי
 • תואר ראשון (או תעודה מקבילה ממוסד מוכר)
 • יחסי אנוש טובים ויכולת לקיים דיאלוג
 • יכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה

לוח זמנים

 • הגשת מועמדות: ההרשמה נפתחה ביום שלישי, 2.1.24. הרישום מתבצע באתר האינטרנט בלבד.
 • המועד האחרון להגשת מועמדות: יום שלישי, 19.3.24.
 • תהליך המיון: מועמדים מתאימים יוזמנו לתהליך מיון שיתקיים בחודשים אפריל-מאי 2024, ותוצאותיו יימסרו עד סוף חודש יוני 2024.

לשאלות ותשובות נפוצות, ניתן לעיין כאן >>​ 

ההרשמה למחזור ג' הסתיימה.

​לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז מנדל למנהיגות בנגב בדוא“ל: Miyun-MCLN@mandel.org.il​ או בטלפון: 08-6201444.