תוכנית מנדל למנהיגות אזורית ברהט (מחזור ג'): שאלות נפוצות


היכן מתקיימים הלימודים?
ההפגשים יתקיימו במרכז מנדל למנהיגות בנגב. המרכז ממוקם ברחוב בן צבי 10, באר שבע (מגדל הרכבת, קומה 9). כמו כן, מדי פעם מתקיימים סיורים לימודיים מחוץ למרכז. פעמיים-שלוש בשנה נצא לריטריט – סמינר למידה שאורכו יומיים. בשבוע שאחריו תהיה הפסקת לימודים.​

האם יש שכר לימוד או הוצאות כלשהן?
הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום כלשהו מצד המשתתפים. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל. כמו כן, לעמיתים תינתן מלגה חודשית. השקעת הזמן והמאמץ היא הדבר שנדרש מכם!

מה קורה אם עליי להיעדר מיום המפגש?
הנוכחות בתוכנית לאורך יום המפגש כולו (16:30-8:30) היא חובה. אנו מקפידים להתחיל בזמן ולסיים בזמן. תתאפשר היעדרות של עד 10% מהמפגשים (כולל היעדרויות חלקיות), וזאת בהודעה מראש למנהלי התוכנית. מי שלא יעמוד בדרישה זו לא יוכל להמשיך להשתתף בתוכנית, ולא יהיה זכאי לתעודת בוגר התוכנית.

האם יש בחינות או ציונים?
לא. בתוכנית אין בחינות ואין ציונים. יחד עם זאת, הלימודים בתוכנית כרוכים בהשקעה משמעותית ובביצוע מטלות לימודיות שונות (קריאה, חקירה, הגשת עבודות אישיות וקבוצתיות, הצגה בע"פ וכיו"ב), כולל לימוד תוך עשייה בשטח. כמו כן, העמיתים יפעלו לקידום מיזם אישי או קבוצתי – "הרכיב המעשי" – שאותו יפתחו במהלך התוכנית.

האם התוכנית מקנה תואר אקדמי?
לא. התוכנית מקנה תעודת "בוגר/ת תוכנית מנדל למנהיגות אזורית ברהט, מחזור ג'".

האם הלימודים מוכרים לצורך גמול השתלמות?
בתוכניות דומות שהתקיימו ביישובים אחרים, משתתפים שהגישו בקשה למשרד החינוך זכו להכרה על ההשתתפות בתוכנית לצורכי גמול בהיקף של עד 60 שעות לשנה.

​לפרטים נוספים:
דוא"לMiyun-MCLN@mandel.org.il 
טלפון: 08-620-1444