תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע היא להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל לשיפור ניכר בתחומי החיים השונים בבאר שבע ובסביבתה.

מטרות התוכנית

 1. טיפוח מנהיגים מעולים מבאר שבע והסביבה, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות
 2. קידום יוזמות שנועדו לשפר את החיים בבאר שבע ובסביבתה
 3. יצירה והעמקה של מרחבים משותפים לקהילות השונות בנגב
 4. העמקת השותפות, הרעיונות והסולידריות המעשית בין בוגרינו

דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות לקידום באר שבע וסביבתה
 • רצון לפעול במציאות כמתקנים חברתיים
 • פתיחות ללמידה ולהשתנות
 • תואר אקדמי או תעודה מקבילה ממוסד מוכר
 • הקבלה מותנית ביכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה

יחידות הלימוד 

תוכנית הלימודים מבוססת על ארבעה מישורים:
 1. ערכים, השקפת עולם וזהות: העמקה בחקר מושגים, עיון פילוסופי בערכים ובמשמעותם, עיסוק בזהות ובירור השקפת עולם 
 2. מרחב ומקום: לימוד המאפיינים והבנת האתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו העמיתים פועלים; בירור סוגיות עומק של המציאות הישראלית מנקודת מבט כלכלית, חברתית, היסטורית ותרבותית
 3. מדיניות, ממשל ושלטון מקומי: עיון בתופעת המשילות ובמורכבותה, רכישת "מצפני ניווט" בתוככי תהליכי קביעת המדיניות  
 4. מנהיגות ומעשה: חקר דפוסי מנהיגות וטיפוסי מנהיגות מתחרים, מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים, בירור המושג והתופעה של "מעשה מנהיגות" ברמת הפרט, הקהילה והמקום 
התוכנית כוללת "רכיב מעשי" שמטרתו לתרגל, הלכה למעשה, את אופני מימושו של רעיון במציאות. הניסיון לגשר על הפער שבין תיאוריה לבין הגשמתה יהווה בסיס לעשייה ולהתבוננות רפלקטיבית כאחד. תהליך ההכשרה משלב למידה במסגרת קבוצתית, הנחיה אישית, סיורים וסמינרים מרוכזים.

התוכנית מתקיימת יום בשבוע, לאורך שנתיים – מאוקטובר 2019 ועד יולי 2021.

מנהל התוכנית: ישראל שורק
חברת סגל: ד"ר חגית דמרי

לפרטים נוספים

טלפון: טל שמש, 08-620-1444


 

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע

"רעיונות רבי-עוצמה שאנשים יוצאים מן הכלל מיישמים, הם דרך ודאית להדליק עוד נרות ומסייעים בהארת העולם"​- מורטון ל' מנדל

מרכז מנדל למנהיגות בנגב שם לו למטרה לקדם מנהיגות איכותית מבוססת ערכים וחזון שתפעל לשיפור החיים בנגב. 

המרכז הוא מייסודה של קרן מנדל-ישראל, הפעילה בישראל זה חצי יובל ומקיימת מגוון תוכניות לפיתוח מנהיגות.

 

הכירו את העמיתים

מרב עמית

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה, ערד והנגב המזרחי >>

ליאנה מימרן אוסדון

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב: מחזור ו' >>

ד"ר נוזהה אלאסד אלהוזייל

תוכנית מנדל למנהיגות בכירה בנגב: מחזור א' >>

ד"ר סברי אלסייד

תוכנית מנדל למנהיגות רפואית לנגב: מחזור א' >>

 

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע