תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע היא להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל לשיפור ניכר בתחומי החיים השונים בבאר שבע ובסביבתה.

מטרות התוכנית

 1. טיפוח מנהיגים מעולים מבאר שבע והסביבה, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות
 2. קידום יוזמות שנועדו לשפר את החיים בבאר שבע ובסביבתה
 3. יצירה והעמקה של מרחבים משותפים לקהילות השונות בנגב
 4. העמקת השותפות, הרעיונות והסולידריות המעשית בין בוגרינו

דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות לקידום באר שבע וסביבתה
 • רצון לפעול במציאות כמתקנים חברתיים
 • פתיחות ללמידה ולהשתנות
 • תואר אקדמי או תעודה מקבילה ממוסד מוכר
 • הקבלה מותנית ביכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה

מידע כללי

 • התוכנית מתקיימת יום בשבוע, לאורך שנתיים.
 • הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל.
 • בתום התוכנית תוענק תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע" לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית.

לוח זמנים

 • מועד התוכנית: התוכנית תיפתח באוקטובר 2019, ותתקיים לאורך שנתיים בימי ב' בשעות 16:00-9:00. 
 • הגשת מועמדות: ההרשמה נפתחה ב-14.2.2019. הרישום מתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
 • המועד האחרון להגשת המועמדות: 30.4.2019
 • תהליך המיון: המועמדים לתוכנית יוזמנו לתהליך מיון שיתקיים בחודשים מאי-יוני ותוצאותיו יימסרו למועמדים בחודש יולי.

יחידות הלימוד 

תוכנית הלימודים מבוססת על ארבעה מישורים:
 1. ערכים, השקפת עולם וזהות: העמקה בחקר מושגים, עיון פילוסופי בערכים ובמשמעותם, עיסוק בזהות ובירור השקפת עולם 
 2. מרחב ומקום: לימוד המאפיינים והבנת האתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו העמיתים פועלים; בירור סוגיות עומק של המציאות הישראלית מנקודת מבט כלכלית, חברתית, היסטורית ותרבותית
 3. מדיניות, ממשל ושלטון מקומי: עיון בתופעת המשילות ובמורכבותה, רכישת "מצפני ניווט" בתוככי תהליכי קביעת המדיניות  
 4. מנהיגות ומעשה: חקר דפוסי מנהיגות וטיפוסי מנהיגות מתחרים, מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים, בירור המושג והתופעה של "מעשה מנהיגות" ברמת הפרט, הקהילה והמקום 
בתוכנית ייכלל "רכיב מעשי" שמטרתו לתרגל, הלכה למעשה, את אופני מימושו של רעיון במציאות. הניסיון לגשר על הפער שבין תיאוריה לבין הגשמתה יהווה בסיס לעשייה ולהתבוננות רפלקטיבית כאחד. תהליך ההכשרה משלב למידה במסגרת קבוצתית, הנחיה אישית, סיורים וסמינרים מרוכזים.

מנהל התוכנית: ישראל שורק
חברת סגל: ד"ר חגית דמרי

לפרטים נוספים

טלפון: טל שמש, 08-620-1444


 

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע

"רעיונות רבי-עוצמה שאנשים יוצאים מן הכלל מיישמים, הם דרך ודאית להדליק עוד נרות ומסייעים בהארת העולם"​- מורטון ל' מנדל

מרכז מנדל למנהיגות בנגב שם לו למטרה לקדם מנהיגות איכותית מבוססת ערכים וחזון שתפעל לשיפור החיים בנגב. 

המרכז הוא מייסודה של קרן מנדל-ישראל, הפעילה בישראל זה חצי יובל ומקיימת מגוון תוכניות לפיתוח מנהיגות.

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע