מרכז מנדל למנהיגות בנגב

על המרכז

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית וחינוכית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

המרכז מקיים תוכניות הכשרה למנהיגות. ליבת ההכשרה הן תוכניות למנהיגות מקומית שמטרתן לשפר את יכולות המנהיגות של יחידים כדי לפעול ברשות ובמרחב ולקדם את מערכות החינוך, הרווחה, התרבות והבריאות בנגב. התוכניות מקדמות את יכולתם של המשתתפים במסגרת תפקידם או ביוזמות שהם מפתחים, לשתף פעולה ולהוביל צוותים בארגונים ובמוסדות, במסגרת השירות הציבורי ובחברה האזרחית.

אוכלוסיות היעד של המרכז הן המנהיגות הציבורית-חברתית מתחומי החינוך, הקהילה, הרווחה והתרבות ברשויות המקומיות, במשרדי הממשלה המחוזיים בנגב, ובארגוני החברה האזרחית. המרכז מפעיל גם תוכניות הכשרה מקצועיות המתמקדות בקבוצות מנהיגות מתחומים מקצועיים כמו רווחה, חינוך וחברה. התוכניות מתקיימות בשיתוף הרשות המקומית והמנהיגות היישובית. המשתתפים עוברים תהליך של מיון על-ידי סגל המרכז, ונדרשים להשכלה אקדמית ולניסיון בעשייה חברתית.

לפי תפיסת המרכז, מנהיגות היא היכולת להתבונן במציאות ולפעול בה, תוך עיסוק מתמיד בבירור הערכים, בעיצוב ובגיבוש השקפת העולם, בניסוח חזון, בתרגומו לתוכניות מעשיות ובהובלת יישומן למען שיפור החברה וקידומה. המרכז שואף לקדם את בנייתה של חברה אזרחית משגשגת ולטפח מערכת יחסים משופרת בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית הבדווית בנגב. המרכז פועל בשיתוף פעולה עם גורמים ומוסדות בנגב: ארגוני החברה האזרחית, המוסדות האקדמיים, הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה.

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, והוא פועל משנת 2004. מייסדת המרכז היא ד"ר ורדה שיפר, שגם ניהלה אותו בשנים 2009-2004. מ-2009 ועד 2013 ניהל את המרכז עו"ד יעקב שטיינברג, שהיה שותף להקמתו יחד עם ד"ר שיפר ושימש כמנהל שותף בשנים 2009-2004. משנת 2013 מנהלת את המרכז ד"ר עדי ניר שגיא, שהייתה לפני כן מנהלת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים.

סגל המרכז כולל אנשי מקצוע מתחומי דעת מגוונים: חינוך, פילוסופיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, גיאוגרפיה ועירוניות, ומדיניות ציבורית. לחברי הסגל ניסיון וידע בפיתוח יחידים וקבוצות בהקשר המקצועי והעירוני, תוך חשיבה משותפת עם השלטון המקומי והמרכזי ועם ארגוני החברה האזרחית.​​

​​​​ ​​​
​​

​גישת ההכשרה שלנו


תוכנית הכשרה למנהיגות מחייבת עיצוב ופיתוח של פדגוגיה המותאמת ספציפית למטרה זו. בבסיס תהליכי הלמידה במרכז ניצבת המגמה לשלב בין הממד האישי לממד הקבוצתי. לצד תוכנים מעולמות שונים (פילוסופיה, משפט, פסיכולוגיה, תכנון, מדיניות ציבורית ועוד), המרכז מקפיד על גיוון פדגוגי: הלימודים משלבים קריאת טקסטים, הרצאות, סדנאות, פעילות חווייתית בזירות אחרות, פעילות מחוץ למרכז, סיורים, תהליכים בין-אישיים ועוד.

תוכניות ההכשרה של המרכז מתאפיינות ביצירת דיאלוג בין תיאוריה לבין פרקטיקה והרחבת שיקול הדעת המקצועי והאישי של המשתתפים. חלק מהתוכניות מוקדשות להקניית יכולות, כגון מיפוי וניתוח של זירת פעולה, הגדרת בעיה לצורכי עיצוב חזון, תכנון מהלכי שינוי, עבודה בצוותים והובלה של יישום המדיניות. התוכניות מתנהלות בגמישות ובהלימה לצורכי המשתתפים והארגונים שהם קשורים אליהם. תוכניות המרכז אינן "תוכניות מדף", אלא מגובשות תוך כדי דיאלוג עם המשתתפים ועל-פי הצרכים המסתמנים במהלכן.

תוכנית הכשרה אופיינית כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים:

  1. עיצוב חזון ובניית השקפת עולם – קיום תהליך של בירור ערכים, גיבוש התפיסה המקצועית והבהרת המטרות המרכזיות בהקשר הארגוני והיישובי, לנוכח תפקידו של משתתף התוכנית. זאת באמצעות חשיפת המשתתפים למושגי יסוד במדעי הרוח והחברה מתחומי ידע מרכזיים הקשורים למקום או לתחומי העניין של משתתפי התוכנית, ודיון הנושאים אלו.

  2. מיפוי וניתוח הסוגיות המרכזיות – זיהוי וניתוח של המצוקות ביישוב והגדרת הבעיות שפתרונן יביא לידי יצירת שינוי משמעותי במצב. הדבר נעשה באמצעות איסוף נתונים וניתוחם. תהליך זה תורם גם ליצירת ראייה שלמה של היישוב, הקהילה והמרחב כולו.

  3. התחדשות בדרכי הפעולה – פיתוח תכניות פעולה הנובעות מהשקפת העולם שגובשה והבעיות שהוגדרו בשלבים הקודמים. המטרה היא לחתור לעבר פתרונות מנומקים ובני-קיימא באמצעות יצירת רצף מובנה, התפתחותי ושיתופי.​


התוכניות נמשכות שנתיים, לאורך יום מלא בשבוע (כ-400 שעות בסך הכול), וכוללות הרצאות, דיונים, סדנאות, מטלות מיפוי, צילום וכתיבה, קריאה אישית וקריאה משותפת, מצגות, עבודה קבוצתית תהליכית, סיורים, ODT, מפגשים, סמינרים מרוכזים, סרטים, ייעוץ וליווי אישי וקבוצתי, ניתוח נתונים וניתוחי מקרים.​​​

המשתתפים בתכוניות השונות ממלאים כיום ואמורים למלא בעתיד תפקידי הנהגה חברתית ביישוב – במערכת החינוך, ביחידות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות, במערכת הרווחה, במוסדות ובארגונים, ובמגוון תפקידים, ולתרום תרומה משמעותית לקידום המקום ורווחת תושביו.​


על קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל-ישראל

"מפעלנו ה​פילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש להם הרוח, הכוח והשאיפה לשנות את העולם" - ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל הקימו את קרן מנדל ב-1953 בעיר הולדתם קליבלנד, במדינת אוהיו. פעילות הקרן מבוססת על האמונה שמנהיגים מעולים, המונחים על-ידי רעיונות גדולים, הם המפתח לשיפור פני החברה ואיכות החיים של בני אדם בכל רחבי העולם. 

ייעודה של קרן מנדל לתרום לחיזוקן של  חברות צודקות, סובלניות, מיטיבות ודמוקרטיות בארצות הברית ובישראל, ולשפר את איכות החיים בשתי המדינות.

קרן ג'ק, ג'וזף ומור​טון מנדל מתמקדת בתחומים אלו: פיתוח מנהיגות, ניהול מוסדות ללא-כוונת-רווח, מדעי הרוח, החיים היהודיים ומעורבות עירונית.
קראו עוד​ >>​​