מרכז מנדל למנהיגות בנגב

על המרכז

מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוקם על-ידי קרן מנדל-ישראל במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית, חינוכית ותרבותית היוזמת ומובילה שינוי, ומבוססת על ערכים וחזון.

המרכז מוביל תוכניות הכשרה למנהיגות המבוססות על תאוריית שינוי המכוונת לפיתוח מנהיגות הנשענת על הגיונות של מדעי הרוח, התמקדות במקומיות ובזירה המקומית, ותפיסה אזורית מתקדמת של מרחב פעולה נגבי. התוכניות מתקיימות בשני מודלים:

  1. תוכניות למנהיגות אזורית: מטרת המודל להכשיר מנהיגות איכותית ביישובים סמוכים החולקים אזור גאוגרפי מסוים בתוך הנגב, מתוך רצון לחזק את המנהיגות הפועלת ולקדם פיתוח אזורי בצורה מיטבית. התוכניות מתקיימות בשיתוף הרשויות המקומיות והמנהיגות היישובית. פיתוח חשיבה אזורית בקרב העמיתים, לצד ריבוי תחומי מומחיות, מאפשר לחולל השפעה מרחבית משמעותית בפיתוח האזור ובהתמודדות עם אתגריו הייחודיים. במהלך הלמידה העמיתים מפתחים פרויקטים כהתנסות בגיבוש יוזמה מנהיגותית מבוססת חזון המכוונת להתערבות לשיפור המציאות. בכל תוכנית משתתפים עמיתים החיים ופועלים באזור הרלוונטי בנגב שבו מתמקדת אותה התוכנית. העמיתים פועלים במגוון תחומי פעולה: רווחה, חינוך, קהילה, שלטון מקומי, חוק ומשפט, סביבה, כלכלה מקומית ועוד.

  2. תוכנית למנהיגות תרבות בנגב: מטרת המודל להכשיר קבוצה מעולה של מנהיגי תרבות בנגב שירכיבו קהילה ויפעלו, יחד או לחוד, להתמודד עם אתגרי התחום ולקדם מרחב משותף פורה. פיתוח תחום התרבות הוא צורך אנושי – אישי, חברתי, מרחבי – ומהווה מנוע צמיחה היוצר הזדמנויות חדשות ומשפר את איכות החיים של כלל תושבי הנגב. התוכנית מפגישה ללמידה ולעשייה משותפת קבוצות שונות מהנגב ומסייעת לחיזוק מרחב משותף של התרחשות תרבותית מיטיבה למען כלל תושבי הנגב. בכל מחזור של התוכנית משתתפים מנהלי ויזמי תרבות, לצד יוצרים ואמנים מקומיים מהנגב. העמיתים מגיעים ממגוון יישובים וקהילות: יהודים וערבים-בדואים, דתיים וחילוניים, תושבי הערים הגדולות והיישובים הכפריים, מכל מרחבי הנגב.

ככלל, קהל היעד לתוכניות במרכז מנדל למנהיגות בנגב כולל אנשים עם הרוח, הכוח והשאיפה לחולל שינויים משפרי מציאות בשדה העשייה שלהם, במרחב הגאוגרפי או הנושאי שבו הם פועלים. אנו שואפים לאתר ולגייס לתוכניות אנשים בעלי יכולות למידה, פתיחות והתפתחות, מחויבות חברתית, רצון לפעול ופוטנציאל השפעה. מרבית העמיתים פועלים במגזר הציבורי ובחברה האזרחית. אנו שואפים לשלב מגוון אוכלוסיות, באופן שישקף את הרכב הקהילות המגוון הרלוונטי לכל תוכנית. המשתתפים עוברים תהליך מיון לתוכניות על-ידי סגל המרכז.

​​​​ ​​​
​​


לפי תפיסת המרכז, מנהיגות היא היכולת להתבונן במציאות ולפעול בה – תוך עיסוק מתמיד בבירור הערכים, בעיצוב ובגיבוש השקפת העולם, בניסוח חזון, בתרגומו לתוכניות מעשיות ובהובלת יישומן למען שיפור החברה וקידומה. הובלת שינוי מיטבי לשיפור המציאות כרוכה בהכשרת מנהיגות הממפה את האתגרים האזוריים והמקצועיים מתוך מבט פתוח וחדשני. המרכז שואף לקדם חברה אזרחית משגשגת ולפתח מרחב משותף יהודי וערבי-בדואי מגוון ומכיל. המרכז פועל בשיתוף פעולה עם גורמים ומוסדות בנגב: ארגוני החברה האזרחית, המוסדות האקדמיים, הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה.

מרכז מנדל למנהיגות בנגב פועל משנת 2004. מייסדת המרכז היא ד"ר ורדה שיפר, שגם ניהלה אותו בשנים 2009-2004. מ-2009 ועד 2013 ניהל את המרכז עו"ד יעקב שטיינברג, שהיה שותף להקמתו יחד עם ד"ר שיפר ושימש כמנהל שותף בשנים 2009-2004. משנת 2013 מנהלת את המרכז ד"ר עדי ניר שגיא, שהייתה לפני כן מנהלת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים.

סגל המרכז כולל אנשי מקצוע מתחומי דעת מגוונים: חינוך, פילוסופיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, גאוגרפיה ועירוניות, מדיניות ציבורית, תרבות ואמנות חזותית. לחברי הסגל ניסיון וידע בפיתוח יחידים וקבוצות בהקשר המקצועי והעירוני, תוך חשיבה משותפת עם השלטון המקומי והמרכזי ועם ארגוני החברה האזרחית.

​גישת ההכשרה שלנו

מרכז מנדל למנהיגות בנגב מכוון ליצירת אימפקט לשיפור המציאות בכלל הנגב, תוך שימת דגש על התאמה של תוכניות ההכשרה למקומיות, למגמות ההשתנוּת ולאתגרי המנהיגות הייחודיים. תוכנית הכשרה למנהיגות מחייבת עיצוב ופיתוח של פדגוגיה המותאמת ספציפית למטרות האלה. בבסיס תהליכי הלמידה ניצבת המגמה לשלב בין הממד האישי לממד הקבוצתי. לצד תכנים מעולמות שונים (פילוסופיה, חינוך, חברה, פסיכולוגיה, תכנון, מדיניות ציבורית ועוד), המרכז מקפיד על גיוון פדגוגי: הלימודים משלבים קריאת טקסטים, הרצאות, סדנאות, פעילות חווייתית בזירות אחרות, פעילות מחוץ למרכז, סיורים, תהליכים בין-אישיים ועוד.

תוכניות ההכשרה של המרכז מתאפיינות ביצירת דיאלוג בין תאוריה לבין פרקטיקה ובהרחבת שיקול הדעת המקצועי והאישי של המשתתפים. חלק מהתוכניות מוקדשות להקניית יכולות, כגון מיפוי וניתוח של זירת פעולה, הגדרת בעיה לצורכי עיצוב חזון, תכנון מהלכי שינוי, עבודה בצוותים והובלה של יישום פרויקטים. התוכניות מתנהלות בגמישות ובהלימה לתחומי העניין של המשתתפים. תוכניות המרכז אינן "תוכניות מדף", אלא מגובשות תוך כדי דיאלוג עם המשתתפים ועל-פי הצרכים המסתמנים במהלכן.

בכל תוכנית, המשתתפים מפתחים "רכיב מעשי" במתכונת פרטנית או קבוצתית, שמטרתו לתרגם את הלמידה לחיי היומיום המקצועיים – מתאוריה וחזון לעשייה במציאות. "הרכיב המעשי" משמעותו תרגול חשיבה מונחית מנהיגות, תכנון, בנייה והובלה של יוזמות מנהיגות בקבוצת שווים וביסוס תחושת מסוגלות. חשיבה מונחית מנהיגות מאפשרת לצאת מתוך השאלה מה רוצים שהמרחב יהיה ומה היעד החברתי, אל גיבוש מהלכים בפועל באמצעות בירור השאלות הבאות: השקפת עולם, ערכים מובילים, מה ייחשב שינוי, למה אני, ואיך עושים את זה. הלמידה משלבת הנחיה של מומחים בהובלת פרויקטים, באסטרטגיה ובמדיניות, וכן מומחי תוכן משדות הפעולה שבהם מתמקדים העמיתים.

תוכנית הכשרה אופיינית כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים:

  1. עיצוב חזון ובניית השקפת עולם – קיום תהליך של בירור ערכים, גיבוש התפיסה המקצועית והבהרת המטרות המרכזיות בהקשר של האזור או של תחום הפעולה. זאת באמצעות חשיפת המשתתפים למושגי יסוד במדעי הרוח והחברה מתחומי ידע מרכזיים הקשורים לתחומי העניין של משתתפי התוכנית, ודיון בנושאים אלו.
  2. מיפוי וניתוח הסוגיות המרכזיות – זיהוי וניתוח של הסוגיות הבולטות והגדרת הבעיות שפתרונן יביא לידי יצירת שינוי משמעותי במצב. למידה זו תורמת גם ליצירת ראייה שלמה של האזור ושל המרחב הנגבי כולו.
  3. התחדשות בדרכי הפעולה – פיתוח פרויקטים ותוכניות פעולה הנובעות מהשקפת העולם שגובשה ומההמשגות שפותחו בשלבים הקודמים. המטרה היא ליצור פתרונות בני-קיימא באמצעות יצירת רצף מובנה, התפתחותי ושיתופי.

התוכניות למנהיגות אזורית נמשכות שנתיים, יום למידה מלא בשבוע (כ-500 שעות בסך הכול). התוכניות למנהיגות תרבות בנגב נמשכות שנה, יום למידה מלא בשבוע (כ-350 שעות בסך הכול). 
על קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל-ישראל

"מפעלנו ה​פילנתרופי מתאפיין במחויבותנו להשקיע באנשים שיש להם הרוח, הכוח והשאיפה לשנות את העולם" - ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל

ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל הקימו את קרן מנדל ב-1953 בעיר הולדתם קליבלנד, במדינת אוהיו. פעילות הקרן מבוססת על האמונה שמנהיגים מעולים, המונחים על-ידי רעיונות גדולים, הם המפתח לשיפור פני החברה ואיכות החיים של בני אדם בכל רחבי העולם. 

ייעודה של קרן מנדל לתרום לחיזוקן של חברות צודקות, סובלניות, מיטיבות ודמוקרטיות בארצות הברית ובישראל, ולשפר את איכות חייהם של כל האזרחים בשתי המדינות.

קרן ג'ק, ג'וזף ומור​טון מנדל מתמקדת בתחומים אלו: פיתוח מנהיגות, ניהול מוסדות ללא-כוונת-רווח, מדעי הרוח, החיים היהודיים ומעורבות עירונית.
קראו עוד​ >>​​