תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב היאייתה להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתשכיל לפתח ולקדם את האזור, ותפעל לשיפור תחומי החיים השונים בירוחם ובסביבתה, וביישובי רמת הנגב. 

 

הקבוצה שנתגבשה כוללתה 19 עמיתים (12 מירוחם, אחת מרכמה, ו-6 מיישובי המועצה האזורית רמת הנגב), והיא מתאפיינתה בהטרוגניות מגדרית, גילאית, תעסוקתית והשכלתית. בהטרוגניות שלה הקבוצה מייצגת נאמנה את האוכלוסייה בירוחם וברמת הנגב. העמיתים נבחרו לתוכנית על יסוד מעורבותם ומחויבותם החברתית, רצונם לחולל שינויים ונכונותם ליטול אחריות לנעשה בסביבתם.

התוכנית תימשך נמשכה שנתיים. העיקרון המארגן שלה הואיה השאיפה לקדם את העמיתים בבירור רעיוני וערכי של השקפת עולמם, בגיבוש של חזון לאורה, וביכולותיהם להוצאת החזון לפועל – כל זאת מתוך הבנת כוחה המעצים של הפעולה המשותפת, הן בשלבי ההכשרה והן בחיים הממשיים. 

התוכנית משילבתה העמקה עיונית בסוגיות תוכן מרכזיות עם פיתוח יכולות, מיומנויות וכשרים מעשיים. עם סוגיות התוכן נמנות זהות וערכים, מרחב ומקום, תכנון ומדיניות, מנהיגות ומעשה. בין היכולות שננידרשנו לשכלולן ניצבתו במקום מרכזי היכולת לתקשורת ולהבנה בין-אישית, וכן המיומנויות השורות-בכול של כתיבה בהירה ושל התנסחות שבעל-פה. בארגז הכלים שהמוקצה למימוש יעדי התוכנית נכללו כלולים הרצאות פרונטליות ודיאלוגיות, לימוד משותף של טקסטים, עיבודים סדנאיים של התוכן הלימודי, עבודות אישיות של העמיתים, סדנאות של דינמיקה קבוצתית – ואלה מהצטרפיםו לפעילויות ODT ולרטריטים. 

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב נפתחה בספטמבר 2016 בניהולם של ד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ וד"ר ד"ר נועה מילמן, והתסתייםמה ביולי 2018.


 

 

הכירו את הבוגרים

ניסים אלמקייס

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב: מחזור א' >>

ליאור זלוף-קרן

תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב: מחזור א' >>