תמר הרצברג

להבין עבר, לדמיין עתיד

הכשרה ושילוב של האוכלוסיה הבדואית בצוות מוזיאון יד מרדכי

תמר הרצברג

מתוך ארכיון יד מרדכי, שנות הארבעים, צילום

תמר הרצברג

אתגר

איך לקרב בין האוכלוסיה היהודית לבדואית בנגב?

אימאן אבו עליון

חזון

קידום דיאלוג משמעותי על העבר של העם היהודי והבדואי לצורך בניית עתיד משותף על ידי שילוב מדריכים בדואים בצוות מוזיאון יד מרדכי.

להמשך קריאה

אימאן אבו עליון

ערכים

אחדות, שותפות גורל, חינוך לשלום, סובלנות, הכלה, הקשבה.

תמר הרצברג

צילום: תמר הרצברג

תמר הרצברג
תמר הרצברג

חזון

הפרויקט להכשרה ולשילוב של מדריכים בדואים בצוות המוזיאון ביד מרדכי מתבסס על ההנחה שהזיכרונות הטראומטיים של האוכלוסיות הערבית והיהודית החיות בנגב: השואה, הנכבה ומלחמת העצמאות, הם זיכרונות מכוננים ומשפיעים. מטרת הפרויקט היא לקרב בין האוכלוסיות על-ידי יצירת דיאלוג משמעותי על העבר, דיאלוג המתנהל מתוך אמפתיה ולא מתוך חרדה, ושהמשתתפים בו מבנים במשותף פרשנות לעבר שמאפשרת הכרה בכאב ופתיחת האפשרות לעתיד שוויוני ומשותף.

תחילת הפרויקט ביצירת דיאלוג בין הצוותים הפדגוגיים של ארגון "השחר החדש בנגב" ומוזיאון יד מרדכי "משואה לתקומה". פרי הדיאלוג הוא קורס המוביל במשותף להכשרת קבוצת מדריכים בדואים, שידריכו במוזיאון בערבית קבוצות של תלמידי תיכון מהנגב, קבוצות דוברות ערבית נוספות, וכן קבוצות דוברות עברית על-פי הצורך. תוכני הקורס ישלבו את הידע ההיסטורי על השואה עם שאלת המשמעות של האירועים עבור צעירים ערבים כיום וכן היחס לזיכרונות טראומטיים נוספים שיש לחברה שממנה הם מגיעים. הקורס ישלב גם תכנים של הדרכה מוזיאלית והנחיית קבוצות. סגל מדריכים זה אמור להיות בסיס ליצירת פרויקטים עתידיים מורכבים יותר – כאלה שיכללו קבוצות דיאלוג יהודי-ערבי על בסיס ההיסטוריה המפרידה והמשותפת, ואף קבוצות רב-שיח, בניסיון ליצור נרטיב מורכב יותר גם על יחסי רוב-מיעוט.

החומות שהקיפו את בתי הילדים ביד מרדכי. צילום: תמר הרצברג

מטרות

  • יצירת דיאלוג בין הצוותים הפדגוגיים של ארגון "השחר החדש בנגב" ו״מוזיאון יד מרדכי - משואה לתקומה".
  • הקמת קורס להכשרת קבוצת מדריכים מהקהילה הבדואים לצורך הדרכות בערבית לתלמידי תיכון, קבוצות דוברות ערבית ואף קבוצות דוברות עברית לפי הצורך.
  • יצירת קבוצות דיאלוג יהודי-ערבי על בסיס ההיסטוריה המפרידה והמשותפת.
תמר הרצברג

תמר הרצברג

בוגרת תוכנית רביבים באוניברסיטה העברית – תוכנית מצטיינים להכשרת מורים במקצועות היהדות. בעלת תואר ראשון במקרא ומדעי היהדות, למדה לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה ויהדות זמננו. במשך חמש שנים לימדה תנ"ך, היסטוריה ומחשבת ישראל בחטיבה ובתיכון. בשנים האחרונות מנהלת פדגוגית במוזיאון יד מרדכי.

במסגרת תפקידה במוזיאון יד מרדכי הובילה את הפעילות התרבותית של המוזיאון: אירועי יום השואה הבינלאומי, יום האישה, פתיחת תערוכות ועוד.

הובילה תהליך "אמץ אתר" עם חטיבת הביניים האזורית לעירוב צעירים בשמירת המורשת המקומית. מארגנת ימי עיון פתוחים לקהל הרחב. ריכזה את קורס ההכשרה האזורית של בנות השירות לשימור אתרים תוך יצירת קשרים ושיתופי פעולה בין אתרי מורשת שונים בדרום.