תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

 

פרטי הרשמה: תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב, תשפ"א 2021-2020

אוכלוסיית היעד 

התוכנית מיועדת לבעלי יכולת השפעה רבה בתחום התרבות והיצירה, המחוייבים לקידום הנגב. 

מידע כללי

 • התוכנית תיפתח באוקטובר 2020 ותתקיים לאורך שנה בימי ד' בשעות 16:30-9:00 (מספר מפגשים נוספים להנחיה אישית יתקיימו בימי ג' אחה"צ)
 • תהליך ההכשרה משלב למידה תאורטית ומעשית במסגרת קבוצתית, וכן הנחיה פרטנית, סיורים וסמינרים מרוכזים.
 • הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום. העמיתים יזכו למלגה ולליווי אישי ממנחים ומיועצים מומחים.
 • בתום התוכנית תוענק תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב" לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית.
 • עם סיום התוכנית יוסיף המרכז לתמוך בבוגריה וביוזמותיהם.

יחידות הלימוד

תוכנית הלימודים מקיפה חמישה צירי למידה מרכזיים המאפשרים שילוב של התכנים השונים:

 1. פילוסופיה, בירור ערכים והשקפת עולם: בירור מושגים פילוסופיים וערכים הקשורים לפיתוח מנהיגות המחוללת שינוי. תפקידה של תרבות ומנהיגות תרבות בחיי הפרט ובחיי הקהילה. חשיפה לטקסטים קנוניים העוסקים בסוגיות של תרבות, יצירה, אמנות וזהות.
   
 2. חברה ומקום: מאפייני התרבות הישראלית על היבטים בהיסטוריה ובתיאוריה שלה, לרבות מאפייני "תרבות נגב". למידת מודלים של פעולה בתחום התרבות והיצירה.

 3. מדיניות, ממשל ושלטון מקומי: המשגה ולמידת של אתגרי "מדיניות תרבות" מתוך מודלים בישראל ובעולם. אפיון השחקנים המרכזיים והתנאים המבניים המשפיעים על קבלת ההחלטות בתחום התרבות. חקירת קשרי הגומלין בין הממסד הפוליטי לבין הממסד התרבותי.

 4. בין ניהול למנהיגות תרבות: חשיפה למודלים של מנהיגות והקשרם לתרבות וחברה. אמנות ושינוי חברתי.
   
 5. תרבות חזותית ומנהיגות תרבות: בחינת סוגי יצירה שונים ותרומתם כמנוע לחדשנות תרבותית וכמנוף לצמיחה כלכלית בחברות מפותחות. קריאת דימויים, תוך הבחנה בין מושגי יסוד של התרבות והיצירה בעידן המודרני והפוסט-מודרני.
רכיב מרכזי בתוכנית הוא "הרכיב המעשי" של כל משתתף, שמטרתו להוביל שינוי מעשי בתחומי התרבות והיצירה בנגב.

דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות ותשוקה לקידום היצירה והתרבות בנגב
 • עשייה בתחום התרבות לגווניה
 • עדיפות לבעלי ניסיון בהובלה ובניהול בתחום התרבות
 • יחסי אנוש טובים ויכולת לקיים דיאלוג
 • תואר אקדמי או תעודה מקבילה ממוסד מוכר
 • יכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה

לוח זמנים

 • הגשת מועמדות: ההרשמה למחזור ג' נפתחה ב-12.1.2020. 
 • המועד האחרון להגשת המועמדות: 12.3.2020
 • תהליך המיון: מועמדים מתאימים יוזמנו לתהליך מיון שיתקיים בחודשים מרס-יוני.
 • תוצאות המיון תימסרנה למועמדים עד סוף חודש יוני.


ההרשמה בעיצומה! מועד אחרון להגשת מועמדות: 12.3.2020קראו את השאלות הנפוצות >> 

לשאלות ולפרטים נוספים:
דוא"ל: Miyun-MCLN-Culture@mandel.org.il 
טלפון: טל שמש, 08-620-1444 


 

לשאלות ולפרטים נוספים: 
טלפון: טל שמש, 08-620-1444

 

הכירו את העמיתים

אמין אבו סייאח

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב >>

ווביט קרן קבדה

תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב: מחזור ב' >>

בן ארביב

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע: מחזור ד' >>