img
png

אם המילים מנהיגות, תרבות ונגב מעניינות אותך, אז מקומך איתנו!

הצטרפו אלינו לאירוע מקוון ובו שיח פתוח על מנהיגות, תרבות ונגב במרכז מנדל למנהיגות בנגב.

יום שלישי, 2.3.2021 בשעה 19:30.

90 דקות, 8 אנשי ונשות תרבות מובילים, 4 שיחות על זהות, חיבור, יזמות ותקווה.

מפגש שיבחן זוויות שונות של אמנות ותרבות בנגב ובארץ ויחשוף סוגיות מהעולם התרבותי-חברתי של האמנים, לצד שאלות על ההתפתחות האישית-אמנותית, אבני דרך, רגעים מכוננים ותוכניות לעתיד. כל זאת במבט על תפקידה של תרבות בנגב.

המפגש נערך במסגרת תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב.

התוכנית פועלת זה שלוש שנים ומיועדת לבעלי פוטנציאל השפעה רב בתחום התרבות והיצירה. התוכנית מחפשת אמנים הפועלים לא רק בתחום האמנות שלהם, אלא גם שואפים לפתח ולקדם את תחום התרבות בשדות החברתיים שבהם הם פעילים.

ההרשמה למחזור ד' בעיצומה!