תכנית למנהיגות צעירה בנתיבות, 2009-2007

תיאור
מטרת התכנית להכשיר צוות של מנהיגים הפועלים על-פי חזון ומחויבים לפעול לרווחתה של העיר ותושביה, במסגרת תפקידם ומעבר לו. בתכנית השתתפו בעלי תפקידים ופעילים חברתיים מנתיבות, שנבחרו בקפידה
על-ידי המרכז ועיריית נתיבות. התכנית הקנתה למשתתפים בה ראייה מחודשת של תפקידם וסביבת פעילותם, ואפשרה להם לפתח חזון אישי וקבוצתי.

התכנית ארכה שנתיים, ובמהלכה התקיימו לימודים תיאורטיים ונרכשו כלים לגיבוש חזון ותכניות פעולה. בסיום התכנית ניתנה למשתתפים אפשרות להשתלב במערך ליווי הבוגרים של מוסדות מנדל ולקבל ייעוץ מצוות המרכז בנגב.
שותפים
עיריית נתיבות

תוכני התכנית
התכנית עסקה בבירור סוגיות של חברה, מדינה ומרחב תוך למידה על ערים כדוגמת נתיבות, בחינת הצרכים המיוחדים של העיר בהווה ובעתיד ועיסוק בבירור זהותם המקצועית של המשתתפים, תוך עיצוב חזון אישי ומקצועי ופיתוח תכניות יישומיות בתחומים מגוונים.

מהישגי התכנית
המשתתפים פיתחו תכניות יישומיות בתחומי תפקידם ופעילותם. בוגרי התכניות מעורבים בכמה תהליכים חשובים בעיר, כגון הובלת תכנית שמיד (תכנית לאומית לילדים בסיכון) והקמת "עולם הילד" (מרכז מקצועי לגיל הרך). כמה מן הבוגרים השתלבו בתפקידי מפתח, כגון תפקיד ניהול בחברת המים העירונית ותפקיד עוזר שר החינוך.


 

 

 

הכירו את הבוגרים

אתי טפר

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע >>

 

יהונתן דביר

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע >>