תכנית למנהיגות צעירה בנתיבות

 

תוכנית למנהיגות צעירה בנתיבות, 2009-2007

תיאור
מטרת התוכנית להכשיר צוות של מנהיגים הפועלים על-פי חזון ומחויבים לפעול לרווחתה של העיר ותושביה, במסגרת תפקידם ומעבר לו. בתוכנית השתתפו בעלי תפקידים ופעילים חברתיים מנתיבות, שנבחרו בקפידה
על-ידי המרכז ועיריית נתיבות. התוכנית הקנתה למשתתפים בה ראייה מחודשת של תפקידם וסביבת פעילותם, ואפשרה להם לפתח חזון אישי וקבוצתי.

התוכנית ארכה שנתיים, ובמהלכה התקיימו לימודים תיאורטיים ונרכשו כלים לגיבוש חזון ותוכניות פעולה. בסיום התוכנית ניתנה למשתתפים אפשרות להשתלב במערך ליווי הבוגרים של מוסדות מנדל ולקבל ייעוץ מצוות המרכז בנגב.
שותפים
עיריית נתיבות

תכני התוכנית
התוכנית עסקה בבירור סוגיות של חברה, מדינה ומרחב תוך למידה על ערים כדוגמת נתיבות, בחינת הצרכים המיוחדים של העיר בהווה ובעתיד ועיסוק בבירור זהותם המקצועית של המשתתפים, תוך עיצוב חזון אישי ומקצועי ופיתוח תוכניות יישומיות בתחומים מגוונים.

מהישגי התוכנית
המשתתפים פיתחו תוכניות יישומיות בתחומי תפקידם ופעילותם. בוגרי התוכניות מעורבים בכמה תהליכים חשובים בעיר, כגון הובלת תוכנית שמיד (תוכנית לאומית לילדים בסיכון) והקמת "עולם הילד" (מרכז מקצועי לגיל הרך). כמה מן הבוגרים השתלבו בתפקידי מפתח, כגון תפקיד ניהול בחברת המים העירונית ותפקיד עוזר שר החינוך.