תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בעוטף עזה


תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בעוטף עזה (2020 – 2022)

מטרתה של התוכנית היא להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל לשיפור ניכר בתחומי החיים השונים במרחב הנגב המערבי.

מטרות התוכנית

  • טיפוח מנהיגים מעולים ממרחב עוטף עזה, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות כפרטים וכקהילה.
  • קידום יוזמות שנועדו לשפר את החיים במרחב עוטף עזה, על אתגריו השונים בכלל ובעת האחרונה בפרט.
  • פיתוח חוסן מרחבי לקידום איכות החיים באזור עוטף עזה ובנגב כולו.
  • יצירה והעמקה של מרחבים משותפים לקהילות השונות בנגב, תוך העמקת השותפות, הרעיונות והסולידריות המעשית. 

יחידות הלימוד 

תוכנית הלימודים מבוססת על ארבעה מישורים:

  • ערכים, השקפת עולם וזהות: העמקה בחקר מושגים, עיון פילוסופי בערכים ובמשמעותם, עיסוק בזהות ובירור השקפת עולם. 
  • מרחב ומקום: לימוד המאפיינים והבנת האתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו העמיתים פועלים; בירור סוגיות עומק של המציאות הישראלית מנקודת מבט כלכלית, חברתית, היסטורית ותרבותית, תוך התייחסות למאפיינים ולאתגרים של מרחב עוטף עזה
  • מדיניות, ממשל ושלטון מקומי: עיון בתופעת המשילות ובמורכבותה, רכישת "מצפני ניווט" בתוככי תהליכי קביעת המדיניות. 
  • מנהיגות ומעשה: מחקר דפוסי מנהיגות וטיפוסי מנהיגות מתחרים, מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים, בירור המושג והתופעה של "מעשה מנהיגות" ברמת הפרט, הקהילה והמקום.

התוכנית כוללת "רכיב מעשי" שמטרתו לתרגל, הלכה למעשה, את אופני מימושו של רעיון במציאות. הניסיון לגשר על הפער שבין תיאוריה לבין הגשמתה יהווה בסיס לעשייה ולהתבוננות רפלקטיבית כאחד. תהליך ההכשרה משלב למידה במסגרת קבוצתית, הנחיה אישית, סיורים וסמינרים מרוכזים.

מידע כללי

התוכנית נמשכת שנתיים (מאוקטובר 2020 עד ספטמבר 2022) במתכונת של יום לימודים אחד בשבוע – בימי ה'. הלימודים מתקיימים במרכז מנדל למנהיגות בנגב (בבאר שבע), ותוכנית הלימודים כוללת גם סיורים וריטריטים נוספים ברחבי הארץ. 

בתום התוכנית תוענק תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בעוטף עזה" לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית. עם סיום התוכנית יוסיף המרכז לתמוך בבוגרים וביוזמותיהם.


התוכנית הסתיימה באוגוסט 2022.
 

 

הכירו את הבוגרים

יוליה מיכין יחזקאל

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בעוטף עזה >>

שחף פריפז

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בעוטף עזה >>