תוכנית מנדל למנהיגות אזורית – כסייפה וערערה-בנגב


תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב

התוכנית נועדה לסייע לעמיתים לברר את השקפת עולמם ולקדם רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב ​

נושאי הלימוד 

התוכנית עסקה בתכנים מתחומי הפילוסופיה ומדעי הרוח, מדעי החברה, חינוך, עירוניות, ממשל ומדיניות ציבורית, וכללה התנסויות ודרכי למידה שונות. התכנים נבחרו בקפידה כדי להקיף את תחומי הלימוד ולתת למשתתפים מענה ייחודי לתכנים הרלוונטיים ליישוב או לאזור. בימי הלמידה בתוכנית שולבו הרצאות פרונטליות תאורטיות שכללו דיון, לימוד משותף של טקסטים, עיבודים של התוכן הלימודי בסדנאות, עבודות ומטלות אישיות של המשתתפים, סיורים בשטח וריטריט בן-יומיים.

תוכנית הלימודים – נושאים מרכזיים

תוכנית הלימודים התבססה על ארבעה צירי למידה מרכזיים שאפשרו שילוב של התכנים השונים:

  1. זהות וערכים: בירור ערכים, השקפת עולם וגיבוש חזון – באופן אישי ובאופן קבוצתי.
     
  2. מרחב ומקום: המאפיינים והאתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו המשתתפים פועלים, לרבות מאפיינים חברתיים-קהילתיים, כלכליים ותרבותיים.
     
  3. ממשל, מדיניות ושלטון מקומי: הבנת מסגרות הפעולה, מורכבות המשילות, והדרכים להרחיב את הפעילות המנהיגותית באמצעות שינוי מדיניות ברמת השלטון המקומי והארצי.
     
  4. מנהיגות ומעשה: דפוסים וסוגים של מנהיגות מתוך התאוריות ומתוך מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים בולטים, והעמקה באתגרים ובדילמות של מנהיגות מבוססת ערכים. 

רכיב מרכזי בתוכנית היה "הרכיב המעשי" של כל משתתף, שמטרתו הייתה להוביל שינוי מעשי בתחומי החינוך, החברה והקהילה בנגב. 

התוכנית נפתחה באוקטובר 2018 והסתיימה ביוני 2020. התוכנית כללה 450 שעות לימוד והתקיימה במסגרת של מפגש שבועי.

מנהל התוכנית: קאסם אלצראיעה
חברת סגל: ד"ר רותם ברסלר גונן


 

 

הכירו את הבוגרים

ד"ר פרחאן אלסאנע

תוכנית מנדל למנהיגות בכסייפה ובערערה-בנגב: מחזור א' >>

אמין אבו סייאח

תוכנית מנדל למנהיגות בכסייפה ובערערה-בנגב: מחזור א' >>