תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באלקסום, נווה מדבר ושגב שלום

​​


תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באלקסום, נווה מדבר ושגב שלום (2023-2021)

התוכנית נועדה לסייע לעמיתים בני החברה הערבית-בדואית בנגב לברר את השקפת עולמם ולקדם רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב

נושאי הלימוד

התוכנית עסקה בתכנים מתחומי הפילוסופיה ומדעי הרוח, מדעי החברה, חינוך, עירוניות, ממשל ומדיניות ציבורית, וכלל התנסויות ודרכי למידה שונות. התכנים נבחרו בקפידה כדי להקיף את תחומי הלימוד ולספק למשתתפים את הדרוש להובלת שינוי באזור. בימי הלמידה בתוכנית שולבו הרצאות פרונטליות תאורטיות שכללו דיון, לימוד משותף של טקסטים, עיבודים של התוכן הלימודי בסדנאות, עבודות ומטלות אישיות של המשתתפים, סיורים בשטח וריטריטים (סמינרים) בני-יומיים.

תוכנית הלימודים – נושאים מרכזיים

תוכנית הלימודים התבססה על ארבעה צירי למידה מרכזיים שיאפשרו שילוב של התכנים השונים:

  1. זהות וערכים: בירור ערכים, השקפת עולם וגיבוש חזון – באופן אישי ובאופן קבוצתי.
  2. מרחב ומקום: המאפיינים והאתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו המשתתפים פועלים, לרבות מאפיינים חברתיים-קהילתיים, כלכליים ותרבותיים.
  3. ממשל, מדיניות ושלטון מקומי: הבנת מסגרות הפעולה, מורכבות המשילות, והדרכים להרחיב את הפעילות המנהיגותית באמצעות שינוי מדיניות ברמת השלטון המקומי והארצי.
  4. מנהיגות ומעשה: דפוסים וסוגים של מנהיגות מתוך התאוריות ומתוך מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים בולטים, והעמקה באתגרים ובדילמות של מנהיגות מבוססת ערכים.

מטרות התוכנית

  • טיפוח מנהיגים מעולים, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות, כפרטים וכקהילה.
  • קידום יוזמות שנועדו לשפר את איכות החיים בנגב, על אתגריו השונים בכלל ובעת האחרונה בפרט.
  • יצירה והעמקה של מרחבים משותפים לקהילות השונות בנגב, תוך העמקת השותפות והסולידריות המעשית.

מנהלת התוכנית: ד"ר רותם ברסלר גונן 

 

הכירו את הבוגרים

סברין אלאסד

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באלקסום, נווה מדבר ושגב שלום >>

מרואן אלגדיפי

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באלקסום, נווה מדבר ושגב שלום >>