תכנית מנהיגות קהילתית ברהט

 

תוכנית למנהיגות יישובית בחברה הערבית הבדואית בנגב: תוכנית מנהיגות קהילתית ברהט - מחזורים א', ב'

מטרות התוכנית היו לפתח את יכולות המנהיגות של משתתפיה ואת שיקול הדעת המקצועי שלהם, לחזק את יכולותיהם לפעול לשינוי מבוסס-חזון, להביא את המשתתפים לכדי פעולה בסביבה שבה הם חיים, וליצור קבוצה מחויבת למקום

התוכנית התבססה על שלוש יחידות תוכן מרכזיות:

  1. חקירה של ערכים וזהות ובירור השקפת עולם, באמצעות למידת פילוסופיה מוסלמית ופילוסופיה מערבית על המפגש הבין-תרבותי ביניהן, וביניהן לבין המציאות בנגב.
  2. למידת מקום ומציאות, הכוללת לימודי מרחב ועירוניות, חברה וכלכלה, ושלטון מקומי ומרכזי. 
  3. לימודי מנהיגות ומדיניות, והתמקמות בתחום הפעולה שהמשתתפים רוצים להוביל כדי ליצור שינוי במציאות.

הלימודים בתוכנית כללו סדנאות, סיורים במרחב הערבי בנגב ובצפון, ריטריטים ופעילויות בשטח. 

מהישגי התוכנית: 

בוגרי התוכנית עוסקים בפיתוח שיח ביקורתי פנים-חברתי המתבטא בפרויקטים לשינוי המציאות: התמודדות עם גזענות פנים-חברתית בין-שבטית ובין לבנים ושחורים, קידום שיח ביקורתי בחברה הערבית הבדואית, התמודדות עם השכחה והסתרה של בעלי צרכים מיוחדים, ועוד. לאחר התוכנית המשיכו כמה מן הבוגרים ללימודים אקדמיים לתארים מתקדמים. 

מחזור א' של התוכנית התקיים בשנים 2013-2011. למחזור זה 14 בוגרים. לימודי הקבוצה התאפיינו במחויבות רבה לתוכנית ובמוטיבציה גבוהה. בין הפרויקטים של עמיתי מחזור זה אפשר לציין את אלה: קידום התרבות האוריינית ברהט; פיתוח תודעה ביקורתית; חינוך כלכלי; סדנות העשרה לבני נוער; שימור הזיכרון ההיסטורי של "הזקנים" ותיעודו; צמצום הנשירה של תלמידים בחטיבת הביניים; מאבק חינוכי בתופעת הגזענות, ועוד. 

מחזור ב' של התוכנית התקיים בשנים 2015-2013. למחזור זה 11 בוגרים. בין הפרויקטים של מחזור זה אפשר לציין את אלה: לימוד השפה הערבית בבתי ספר יהודיים; העסקת חרשים ואילמים ברהט; מרכז לשימור מורשת הבדואים; מיגור הטרדות מיניות בחברה הערבית; קבוצת כדורשת לילדות ונערות בסיכון; סלון אינטלקטואלי לנשים ברהט ועוד.

 

צפו בעמיתי התוכנית מדברים