תכנית למנהיגות חברתית אופקים, 2012-2010

תיאור
התכנית מיועדת להכשרת קבוצת מנהיגות שתפעל על-פי חזון ומחויבת לעיר. מטרת התכנית להקנות למשתתפיה ראייה מחודשת של תפקידם וסביבת פעילותם, וליצור סביבה שתאפשר להם לפתח את חזונם האישי והקבוצתי. התכנית תפעל כדי לשפר את יכולת המנהיגות של המשתתפים ואת יכולתם להוביל את חזונם ליישום באמצעות העשרה רעיונית, תיאורטית ומעשית, וכן באמצעות יצירת רישות בין המשתתפים וחיבורים משמעותיים של משתתפיה לתהליכים המתרחשים בעיר, לרבות מהלכים תכנוניים  אסטרטגיים.

אורך התכנית שנתיים, ובמהלכה יתקיימו לימודים תיאורטיים ומעשיים. לאחר סיום התכנית תינתן למשתתפים אפשרות להשתלב במערך ליווי הבוגרים של מוסדות מנדל.

שותפים
עיריית אופקים; מתנ"ס אופקים.

תוכני התכנית
תוכני התוכנית יותאמו ספציפית לצורכי היישוב, תוך התדיינות עם השותפים.


 

 

 

הכירו את הבוגרים

שמסי מסאעד

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע >>

 

נטע שרם

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע >>