תכנית למנהיגות חברתית אופקים

 

תוכנית למנהיגות חברתית אופקים, 2012-2010

תיאור
התוכנית מיועדת להכשרת קבוצת מנהיגות שתפעל על-פי חזון ומחויבת לעיר. מטרת התוכנית להקנות למשתתפיה ראייה מחודשת של תפקידם וסביבת פעילותם, וליצור סביבה שתאפשר להם לפתח את חזונם האישי והקבוצתי. התכנית תפעל כדי לשפר את יכולת המנהיגות של המשתתפים ואת יכולתם להוביל את חזונם ליישום באמצעות העשרה רעיונית, תיאורטית ומעשית, וכן באמצעות יצירת רישות בין המשתתפים וחיבורים משמעותיים של משתתפיה לתהליכים המתרחשים בעיר, לרבות מהלכים תכנוניים  אסטרטגיים.

אורך התוכנית שנתיים, ובמהלכה יתקיימו לימודים תיאורטיים ומעשיים. לאחר סיום התוכנית תינתן למשתתפים אפשרות להשתלב במערך ליווי הבוגרים של מוסדות מנדל.

שותפים
עיריית אופקים; מתנ"ס אופקים.

תכני התוכנית
תכני התוכנית יותאמו ספציפית לצורכי היישוב, תוך התדיינות עם השותפים.