תוכנית מנדל למנהיגות יישובית/אזורית בבאר שבע: מחזורים א'-ג'

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות בבאר שבע להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל להובלת שינוי ולשיפור ניכר בתחומים השונים של החיים בבאר שבע ובסביבתה, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות. במחזורים השונים השתתפו פעילים בתחומי החברה, החינוך, הרווחה, האמנות ועוד, שהוכיחו מעורבות ומחויבות חברתית, רצון להוביל שינויים ונכונות לקבל אחריות לנעשה בסביבתם.

כל אחד מן המחזורים ארך שנתיים, ובמהלכן התקיימו לימודים תאורטיים והתנסותיים, רטריטים, סדנאות פרויקטים והנחיה אישית. עם סיום התוכנית ניתנת לבוגרי התוכנית אפשרות להשתלב בתוכניות ההמשך של המרכז.
 
חתך המשתתפים בכל אחד מן המחזורים מגוון ביותר מבחינת גיל (אנשים בעשור השלישי לחייהם ואנשים בעשור השישי לחייהם), מקומות מגורים (מכל רחבי המטרופולין באר שבע), תחומי עיסוק ודת.

התוכנית, שהתקיימה בשיתוף פעולה עם עיריית באר שבע, עסקה בבירור ובלמידה של ערכים: אחווה, סולידריות, צדק, חופש, אותנטיות, זהות ועוד. תחום החברה והמרחב התמקד בתאוריות חברתיות לצד סוגיות ממוקדות כגון יחסי מרכז-פריפריה. תחום המדיניות, הממשל והשלטון מקומי כלל עיון בתופעת המשילות ובמורכבותה, ורכישת "מצפני ניווט" בתוככי תהליכי קביעת המדיניות. כמו כן, התוכנית הדגישה את ההיכרות של העמיתים עם אוכלוסיות וקהילות בנגב, ועם מנהיגות ומנהיגים בפעולה במרחב.


מהישגי התוכנית

פיתוח ויישום של תוכניות אישיות וקבוצתיות במהלך תוכנית ההכשרה ולאחריה. לדוגמה, בית קפה יהודי ערבי, מרחב שיח בין קבוצות אוכלוסייה שנות בנגב (ישראלים ותיקים ויוצאי חבר העמים, פעילות תאטרון משותפת לנשים ערביות ולנשים יהודיות), פעולות תרבות במרחב העירוני, ועוד.
 

המחזור הראשון
מחזור א' נפתח בסתיו 2010 והסתיים בקיץ 2012. במחזור זה 14 בוגרים. בין הפרויקטים החשובים של בוגרי מחזור א' אפשר למנות את רישות העיר באר שבע בשבילי אופניים ומסלולי הליכה, הכללת סלילתם של שבילים ייעודיים לאופניים בכל רחוב מתוכנן, הקמת מרכז ערכים למורים, הפועל בשיתוף משרד החינוך, עיר מטיילת ועוד.


המחזור השני
מחזור ב' נפתח בסתיו 2012 והסתיים בקיץ 2014. במחזור זה 17 בוגרים. בין הפרויקטים המתהווים של בוגרי מחזור זה אפשר למנות הקמת מקהלה דו-לשונית (עברית-ערבית) בבית ספר דגניה, פעילות תאטרון משותפת לנשים יהודיות ובדואיות, מרכז לבישול טיפולי, קפה יהודי-ערבי, שילוב בני הגיל השלישי בקהילה, קבוצות דיאלוג משותפות לישראלים ותיקים וליוצאי חבר העמים, בניית קהילה, פעולות תרבות ועיצוב במרחב הבאר-שבעי ועוד.​


המחזור השלישי
מחזור ג' של תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע נפתח באוקטובר 2014 בניהולם של ישראל שורק וד"ר סמדר בן אשר, והסתיים ביולי 2016. בין הפרויקטים המתהווים של בוגרי מחזור זה אפשר למנות: הקמת חווה חקלאית חינוכית בירוחם, גיבוש תוכנית רב-שנתית לפיתוח מצוינות ספורטיבית לנוער בדואי, יצירת חזון תרבותי כולל לעיר באר שבע, קידום כלכלי-חברתי של נשים בדואיות בתוך יישובן, גיבוש מתווה לקליטת מורים חדשים בבתי ספר, הובלת מאבק חברתי סביבתי לנוכח איום של מכרה פוספטים בערד, בניית רשת תפעולית בתחום נוער בסיכון, הקמת בי"ס מדעים ואמנות לבנות בלבד במגזר הבדואי, כתיבת ספר מונוגרפי על חינוך ילדים  רב-שנתי ועוד.


המחזור הרביעי
מחזור ד' של התוכנית נפתח באוקטובר 2019 בניהולו של ישראל שורק והסתיים ביולי 2021. בתוכנית השתתפו 18 עמיתים. חברת סגל נוספת בתוכנית הייתה ד"ר חגית דמרי. בין הפרויקטים של בוגרי מחזור ד': עידוד תושבים להשתתפות בפוליטיקה המקומית, עידוד מפגשים בין-דוריים של פעילות ותחומי עניין באזור גאוגרפי מוגדר, פיתוח תוכניות ברוח הציונות עבור מסגרות שנות השירות, הגדלת מנעד האפשרויות הפתוחות לצעירים בבאר שבע, הקמת מרכז לגיל הרך כחממה קהילתית כוללת וקידום השפה הספרותית בקרב ילדים באוכלוסייה הבדואית בנגב.

 

 

 

הכירו את הבוגרים

הילה ישעיהו

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע: מחזור ג' >>

יפית סביר

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע: מחזור ג' >>