תכנית למובילי שינוי ביישובי המועצה המקומית אבו-בסמה, 2005-2006

תיאור

תכנית למובילי שינוי ביישובי המועצה המקומית אבו-בסמה, בשיתוף עם מכון הנגב - אג'יק (המרכז הערבי יהודי לשוויון, העצמה ושיתוף). בתכנית השתתפו תושבים הרואים עצמם מחויבים לרווחת קהילתם. המעבר מתקופה ארוכה של מאבק לתהליך של השגת הכרה בהקמת תשתיות ושירותים יישוביים, מצריך רכישה של ידע ומיומנויות חדשים. שלב הבנייה והפיתוח של היישוב דורש הקמת צוותים, שבאמצעות עבודת מטה יעילה יעצבו חזון יישובי ויישמו אותו תוך שיתוף תושבים וקידום סולידריות בכלל האוכלוסייה. התוכנית ארכה כשנה, ובמהלכה התקיימו מפגשים שבועיים.
 

שותפים
המועצה האזורית אבו בסמה; מכון הנגב - אג'יק.
 

תוכני התכנית
התכנית עסקה באתגרי השינוי בחברה הבדווית בנגב, בעיצוב חזון קהילתי-יישובי, בדגמים של מנהיגות, בדגמים של תכנון, בדרכי קביעת מדיניות, בניהול ציבורי וממשל ועוד. המשתתפים עסקו בעיצוב מדיניות חברתית-יישובית ובבניית תכנית עבודה הנוגעות לפיתוח היישוב בנושאי חינוך בית-ספרי וחינוך בלתי פורמלי.

מהישגי התוכנית
משתתפי התוכניות התכנסו לקבוצות משימה מובילות. הקבוצות יצרו מסמכי תכנון להקמת מערכות חינוך בלתי פורמלית בכפרים , שיישומם התבצע תוך ליווי והדרכה.


 

 

הכירו את הבוגרים

קובי רביבו

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע >>

 

יהונתן בן יוסף

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע >>