תוכנית לפיתוח מנהיגות מקומית באילת, 2009-2007

תיאור
התוכנית נועדה להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל להובלת שינוי ולשיפור ניכר בכל תחומי החיים באילת. בקבוצה היו בעלי תפקידים ופעילים בתחומי החברה, החינוך, הכלכלה, הפוליטיקה, הסביבה, הרווחה, התרבות, התקשורת ועוד, שהוכיחו מעורבות ומחויבות חברתית, רצון להוביל שינויים ונכונות לקבל אחריות לנעשה בסביבתם.

 

התוכנית ארכה שנתיים, ובמהלכה התקיימו לימודים תאורטיים ומעשיים והקבוצה עסקה בגיבוש חזון בקבוצות פעולה. לאחר סיום התוכנית ניתנה למשתתפים אפשרות להשתלב במערך ליווי הבוגרים של מוסדות מנדל ולקבל ייעוץ מצוות המרכז בנגב.


שותפים
עיריית אילת; שותפות 2000: אילת – טורונטו


תכני התוכנית
התוכנית עוסקת בסוגיות של חברה, מדינה  ומרחב תוך למידה על ערים כדוגמת אילת. בין הנושאים המרכזיים שעלו במהלך התוכנית הם מדינה, רשויות מחוזיות, רשויות מקומיות וחברה אזרחית, רב-תרבותיות, פערים סוציו-אקונומיים והשפעתם על מדדי חינוך, רווחה, קליטת עלייה, ערי קיט  ושאלות של תכנון חברתי, מנהיגות והובלת שינוי ועוד.

 

מהישגי התוכנית
פיתוח ויישום של תוכניות אישיות וקבוצתיות במהלך תוכנית ההכשרה ולאחריה. לדוגמה, הוקם פרלמנט תושבים עירוני וקודמה יוזמה לחינוך סביבתי.