תכניות למנהיגות מקומית

תכניות למנהיגות מקומית הן תכניות הכשרה למנהיגות "מכוונת מקום". מטרתן ליצור קבוצות מנהיגות מקומיות שבהן משתתפים בעלי תפקידים במגזר הציבורי והשלישי, ופעילים בעלי יכולות ומחויבות לקהילותיהם ולחברה בכלל. אנשים אלו יפעלו על בסיס חזון מקצועי וחברתי, ויהיו מעורבים בהובלת תהליכי שינוי במקום. לקראת כל תכנית מתבצעת למידה מקדימה של היישוב, כחלק מהיות התכנית מתוכננת ומותאמת לצורכי המקום והמשתתפים.

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב 

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב

מטרתה של תכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב היא להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתשכיל לפתח ולקדם את האזור, ותפעל לשיפור תחומי החיים השונים בירוחם ובסביבתה, וביישובי רמת הנגב.

 

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בוואדי אל-ח'ליל

מטרתה של תכנית מנדל למנהיגות מקומית בוואדי אל-ח'ליל ליצור קבוצת מנהיגות מקומית שתפעל על בסיס חזון מקצועי וחברתי, ותהיה מעורבת בהובלת תהליכי שינוי ביישובי ואדי אל-ח'ליל.

 

קהילות הבוגרים ותכניות המשך

מרכז מנדל למנהיגות בנגב רואה בהמשך העבודה עם בוגרי התכניות חלק חשוב בקידום מנהיגות ציבורית-חברתית ראויה ואפקטיבית בנגב, למען שיפור איכות החיים של תושבי הנגב כולם.

​​

תכניות למנהיגות מקומית בעבר

מאז הקמת מרכז מנדל למנהיגות בנגב התקיימו תכניות למנהיגות מקומית בכמה רשויות

 

​התכניות נעשות בשיתוף הרשות המקומית והמנהיגות היישובית. המשתתפים עוברים תהליך של מיון על-ידי סגל המרכז, ונדרשים להשכלה אקדמית ולניסיון בעשייה חברתית.

התוכניות נמשכות שנתיים, לאורך יום מלא בשבוע (כ-400 שעות בסך הכל). במהלך התכנית מתנהלת הכשרה אישית וקבוצתית, הכוללת למידה מעמיקה, חשיבה ודיונים בנושאים כלליים ובנושאים הנוגעים ליישוב. תהליך הלמידה משלב תיאוריה וידע אקדמי עם פרקטיקה וידע מעשי. לצד הלמידה העיונית, מתנהל תהליך אישי, בין-אישי וקבוצתי מונחה, שמטרתו לטפח מיומנויות דו-שיח ותקשורת קבוצתית. התכנית מוסיפה שכבות ידע כלליות ומכוונות-מקום שמטרתן להשפיע על אופן הפעלת שיקול הדעת המנהיגותי של המשתתפים. במהלך התכנית נדרשים העמיתים לביצוע מטלות שונות, ובראשן התנסות מעשית אישית או צוותית המלווה על ידי סגל מנדל. לאחר התכנית ממשיך המרכז לתמוך בבוגרי התוכניות היישובית הן ברמה האישית-מקצועית והן ביוזמות שהם מקדמים.

המשתתפים בתכניות השונות ממלאים כיום ואמורים למלא בעתיד תפקידי הנהגה חברתית ביישוב – במערכת החינוך, ביחידות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמליות, במערכת הרווחה, במוסדות ובארגונים, ובמגוון תפקידים, ולתרום תרומה משמעותית לקידום המקום ורווחת תושביו.