תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בעוטף עזה


תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בעוטף עזה

מטרתה של התוכנית היא להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל לשיפור ניכר בתחומי החיים השונים במרחב הנגב המערבי.

מטרות התוכנית

 • טיפוח מנהיגים מעולים ממרחב עוטף עזה, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות כפרטים וכקהילה.
 • קידום יוזמות שנועדו לשפר את החיים במרחב עוטף עזה, על אתגריו השונים בכלל ובעת האחרונה בפרט.
 • פיתוח חוסן מרחבי לקידום איכות החיים באזור עוטף עזה ובנגב כולו.
 • יצירה והעמקה של מרחבים משותפים לקהילות השונות בנגב, תוך העמקת השותפות, הרעיונות והסולידריות המעשית. 

דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות לקידום מרחב עוטף עזה
 • רצון לפעול במציאות כמתקנים חברתיים
 • פתיחות ללמידה ולהשתנות
 • תואר אקדמי או תעודה מקבילה ממוסד מוכר
 • יכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה

לוח זמנים

 • הגשת מועמדות: ההרשמה נפתחה ב-5.1.2020. הרישום תתבצע באתר האינטרנט בלבד.
 • מועד אחרון להגשת מועמדות: 12.3.2020.
 • תהליך המיון: מועמדים מתאימים יוזמנו לתהליך מיון שיתקיים בחודשים מרס-יוני, ותוצאותיו יימסרו למועמדים עד סוף חודש יוני 2020.

מידע כללי

 • התוכנית תיפתח באוקטובר 2020 ותתקיים לאורך שנתיים בימי ה' בשעות 16:30-08:30.
 • הלימודים יתקיימו במרכז מנדל למנהיגות בנגב (בבאר שבע). סיורים וריטריטים נוספים יתקיימו ברחבי הארץ. פירוט מלא יימסר למתקבלים לתוכנית.
 • הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל.
 • בתום התוכנית תוענק תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בעוטף עזה" לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית.
 • עם סיום התוכנית יוסיף המרכז לתמוך בבוגרים וביוזמותיהם.

יחידות הלימוד 

תוכנית הלימודים מבוססת על ארבעה מישורים:

 • ערכים, השקפת עולם וזהות: העמקה בחקר מושגים, עיון פילוסופי בערכים ובמשמעותם, עיסוק בזהות ובירור השקפת עולם. 
 • מרחב ומקום: לימוד המאפיינים והבנת האתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו העמיתים פועלים; בירור סוגיות עומק של המציאות הישראלית מנקודת מבט כלכלית, חברתית, היסטורית ותרבותית, תוך התייחסות למאפיינים ולאתגרים של מרחב עוטף עזה
 • מדיניות, ממשל ושלטון מקומי: עיון בתופעת המשילות ובמורכבותה, רכישת "מצפני ניווט" בתוככי תהליכי קביעת המדיניות. 
 • מנהיגות ומעשה: מחקר דפוסי מנהיגות וטיפוסי מנהיגות מתחרים, מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים, בירור המושג והתופעה של "מעשה מנהיגות" ברמת הפרט, הקהילה והמקום.
בתוכנית ייכלל "רכיב מעשי" שמטרתו לתרגל, הלכה למעשה, את אופני מימושו של רעיון במציאות. הניסיון לגשר על הפער שבין תיאוריה לבין הגשמתה יהווה בסיס לעשייה ולהתבוננות רפלקטיבית כאחד. תהליך ההכשרה משלב למידה במסגרת קבוצתית, הנחיה אישית, סיורים וסמינרים מרוכזים.

ההרשמה לתוכנית הסתיימה.


לפרטים נוספים
דוא"ל: Miyun-MCLN@mandel.org.il 
טלפון: טל שמש, 08-620-1444


 

לשאלות ולפרטים נוספים: 
טלפון: טל שמש, 08-620-1444