תוכנית מנדל למנהיגות אזורית – כסייפה וערערה-בנגב


תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב

מטרת התוכנית לסייע לעמיתים לברר את השקפת עולמם ולקדם רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב ​

חזונו של מרכז מנדל למנהיגות בנגב הוא לשפר את איכות החיים של תושבי הנגב באמצעות פיתוח מנהיגות חברתית המבוססת על ערכים וחזון ומובילה שינוי. התוכנית מיועדת לאנשים בעלי פוטנציאל השפעה רב המחויבים לקידום היישוב והמרחב. היא משלבת למידה תיאורטית ומעשית במסגרת פרטנית וקבוצתית, סיורים וסמינרים מרוכזים.

נושאי הלימוד 

התוכנית עשירה בתכנים מתחומי הפילוסופיה ומדעי הרוח, מדעי החברה, חינוך, עירוניות, ממשל ומדיניות ציבורית, והיא כוללת התנסויות ודרכי למידה שונות. התכנים נבחרים בקפידה כדי להקיף את תחומי הלימוד ולתת למשתתפים מענה ייחודי לתכנים הרלוונטיים ליישוב או לאזור. בימי הלמידה בתוכנית משולבות הרצאות פרונטליות תאורטיות הכוללות דיון, לימוד משותף של טקסטים, עיבודים של התוכן הלימודי בסדנאות, עבודות ומטלות אישיות של המשתתפים, סיורים בשטח, רטריט בן-יומיים ועיסוק בתכנים ספציפיים.

צפו בריאיון עם קאסם אלצראיעה, חבר סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב וחדר אלמחדי, בוגר תוכנית מנדל למנהיגות מקומית בוואדי אלח'ליל, בנושא תוכניות מרכז מנדל למנהיגות בנגב


 

תוכנית הלימודים – נושאים מרכזיים

תוכנית הלימודים מבוססת על ארבעה צירי למידה מרכזיים המאפשרים שילוב של התכנים השונים:

  1. זהות וערכים: בירור ערכים, השקפת עולם וגיבוש חזון – באופן אישי ובאופן קבוצתי.
     
  2. מרחב ומקום: המאפיינים והאתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו המשתתפים פועלים, לרבות מאפיינים חברתיים-קהילתיים, כלכליים ותרבותיים.
     
  3. ממשל, מדיניות ושלטון מקומי: הבנת מסגרות הפעולה, מורכבות המשילות, והדרכים להרחיב את הפעילות המנהיגותית באמצעות שינוי מדיניות ברמת השלטון המקומי והארצי.
     
  4. מנהיגות ומעשה: דפוסים וסוגים של מנהיגות מתוך התאוריות ומתוך מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים בולטים, והעמקה באתגרים ובדילמות של מנהיגות מבוססת ערכים. 

רכיב מרכזי בתוכנית הוא "הרכיב המעשי" של כל משתתף, שמטרתו להוביל שינוי מעשי בתחומי החינוך, החברה והקהילה בנגב. בשנים האחרונות, התוכניות היישוביות מיועדות לכמה יישובים יחד, בראייה אזורית, מתוך מטרה לחולל שינוי באיכות החיים בעיר ובמרחב. המרכז פועל לקידום מרחב משותף ושוויוני בפיתוח מנהיגות בנגב. התוכניות מתוכננות בקפידה כדי שיהיו בסיס רעיוני ומעשי, ותשתית לעשייה של הבוגרים ולשינוי במרחב. 

מועד הפתיחה והיקף התוכנית

התוכנית נפתחה ב-4 באוקטובר 2018. אורך התוכנית שנתיים (450 שעות לימוד), והיא מתקיימת במסגרת של מפגש שבועי (יום ה' בשעות 16:00-8:30). 

מנהל התוכנית: קאסם אלצראיעה
חברת סגל: ד"ר רותם ברסלר גונן

גיוס ומיון: קאסם אלצראיעה וד"ר נועה מילמן, חברי סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב

לפרטים ולשאלות אפשר לפנות לחברי סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב:
קאסם אלצראיעה kalsraiha@mandel.org.il 
ד"ר רותם ברסלר גונן rbreslergonen@mandel.org.il

או בטלפון: 08-6201444

שלוש דקות על מרכז מנדל למנהיגות בנגב

​​​​ ​​​
​​

 

 

הכירו את העמיתים

אלאא אבו עאיש

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב >>

עלי אלענאמי

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב >>