תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע

מטרתה של תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע היא להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל לשיפור ניכר בתחומי החיים השונים בבאר שבע ובסביבתה.

מטרות התוכנית

 1. טיפוח מנהיגים מעולים מבאר שבע והסביבה, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות
 2. קידום יוזמות שנועדו לשפר את החיים בבאר שבע ובסביבתה
 3. יצירה והעמקה של מרחבים משותפים לקהילות השונות בנגב
 4. העמקת השותפות, הרעיונות והסולידריות המעשית בין בוגרינו

מידע כללי

 1. בשנת הלימודים תש"פ ייפתח מחזור ד' של התוכנית
 2. התוכנית מתקיימת יום בשבוע, לאורך שנתיים
 3. הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום
 4. בתום התוכנית תוענק תעודת סיום לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית

יחידות הלימוד 

תוכנית הלימודים מקיפה ארבעה מישורים:
 1. ערכים, השקפת עולם וזהות: העמקה בחקר מושגים, עיון פילוסופי בערכים ובמשמעותם, עיסוק בזהות ובירור השקפת עולם 
 2. מרחב ומקום: לימוד המאפיינים והבנת האתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו העמיתים פועלים; בירור סוגיות עומק של המציאות הישראלית מנקודת מבט כלכלית, חברתית, היסטורית ותרבותית
 3. מדיניות, ממשל ושלטון מקומי: עיון בתופעת המשילות ובמורכבותה, רכישת "מצפני ניווט" בתוככי תהליכי קביעת המדיניות  
 4. מנהיגות ומעשה: חקר דפוסי מנהיגות וטיפוסי מנהיגות מתחרים, מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים, בירור המושג והתופעה של "מעשה מנהיגות" ברמת הפרט, הקהילה והמקום 
בתוכנית ייכלל "רכיב מעשי" שמטרתו לתרגל, הלכה למעשה, את אופני מימושו של רעיון במציאות. הניסיון לגשר על הפער שבין תיאוריה לבין הגשמתה יהווה בסיס לעשייה ולהתבוננות רפלקטיבית כאחד. תהליך ההכשרה משלב למידה במסגרת קבוצתית, הנחיה אישית, סיורים וסמינרים מרוכזים.

תעודת סיום

בתום התוכנית, תוענק תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע" לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית.

מנהל התוכנית: ישראל שורק
לשאלות ולפרטים נוספים: 
דוא"ל: Miyun-MCLN@mandel.org.il 
טלפון: טל שמש, 08-620-1444 

ההרשמה למחזור ד' תיפתח ב-14 בפברואר 2019.

ערב חשיפה לתוכנית יתקיים ב-26 בפברואר, בשעות 20:00-18:00
במרכז מנדל למנהיגות בנגב, יצחק בן צבי 10, מגדל הרכבת קומה 9, באר שבע 

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע

"רעיונות רבי-עוצמה שאנשים יוצאים מן הכלל מיישמים, הם דרך ודאית להדליק עוד נרות ומסייעים בהארת העולם"​- מורטון ל' מנדל

מרכז מנדל למנהיגות בנגב שם לו למטרה לקדם מנהיגות איכותית מבוססת ערכים וחזון שתפעל לשיפור החיים בנגב. 

המרכז הוא מייסודה של קרן מנדל-ישראל, הפעילה בישראל זה חצי יובל ומקיימת מגוון תוכניות לפיתוח מנהיגות.

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע