תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בחברה הערבית-הבדואית בנגב


תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באלקסום, נווה מדבר ושגב שלום

התוכנית נועדה לסייע לעמיתים בני החברה הערבית-בדואית בנגב לברר את השקפת עולמם ולקדם רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב

נושאי הלימוד

התוכנית תעסוק בתכנים מתחומי הפילוסופיה ומדעי הרוח, מדעי החברה, חינוך, עירוניות, ממשל ומדיניות ציבורית, ותכלול התנסויות ודרכי למידה שונות. התכנים נבחרו בקפידה כדי להקיף את תחומי הלימוד ולספק למשתתפים את הדרוש להובלת שינוי באזור. בימי הלמידה בתוכנית ישולבו הרצאות פרונטליות תאורטיות שיכללו דיון, לימוד משותף של טקסטים, עיבודים של התוכן הלימודי בסדנאות, עבודות ומטלות אישיות של המשתתפים, סיורים בשטח וריטריטים (סמינרים) בני-יומיים.

תוכנית הלימודים – נושאים מרכזיים

תוכנית הלימודים תתבסס על ארבעה צירי למידה מרכזיים שיאפשרו שילוב של התכנים השונים:

 1. זהות וערכים: בירור ערכים, השקפת עולם וגיבוש חזון – באופן אישי ובאופן קבוצתי.
 2. מרחב ומקום: המאפיינים והאתגרים המרכזיים הקשורים למקום ולמרחב שבו המשתתפים פועלים, לרבות מאפיינים חברתיים-קהילתיים, כלכליים ותרבותיים.
 3. ממשל, מדיניות ושלטון מקומי: הבנת מסגרות הפעולה, מורכבות המשילות, והדרכים להרחיב את הפעילות המנהיגותית באמצעות שינוי מדיניות ברמת השלטון המקומי והארצי.
 4. מנהיגות ומעשה: דפוסים וסוגים של מנהיגות מתוך התאוריות ומתוך מפגש עיוני ומעשי עם מנהיגים בולטים, והעמקה באתגרים ובדילמות של מנהיגות מבוססת ערכים.

מטרות התוכנית

 • טיפוח מנהיגים מעולים, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, גיבוש השקפת עולם מונחית ערכים והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות, כפרטים וכקהילה.
 • קידום יוזמות שנועדו לשפר את איכות החיים בנגב, על אתגריו השונים בכלל ובעת האחרונה בפרט.
 • יצירה והעמקה של מרחבים משותפים לקהילות השונות בנגב, תוך העמקת השותפות והסולידריות המעשית.

מידע כללי

 • התוכנית תיפתח באוקטובר 2021 ותתקיים לאורך שנתיים בימי ב' בשעות 16:30-09:00.
 • הלימודים יתקיימו במרכז מנדל למנהיגות בנגב (בבאר שבע). סיורים וריטריטים נוספים יתקיימו ברחבי הארץ. פירוט מלא יימסר למתקבלים לתוכנית.
 • הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל.
 • העמיתים בתוכנית יקבלו מלגה חודשית לאורך כל התוכנית.
 • בתום התוכנית תוענק תעודת בוגר/ת מרכז מנדל למנהיגות בנגב לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית.
 • עם סיום התוכנית יוסיף המרכז לתמוך בבוגרים וביוזמותיהם.

דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות לקידום החברה הערבית-בדואית בנגב
 • רצון לפעול במציאות כמתקנים חברתיים
 • פתיחות ללמידה ולהשתנות
 • תואר אקדמי או תעודה מקבילה ממוסד מוכר
 • יכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה

מנהלת התוכנית: ד"ר רותם ברסלר גונן

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא“ל: Miyun-MCLN@mandel.org.il
או בטלפון: 08-6201444


 

 

הכירו את העמיתים

סברין אלאסד

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באלקסום, נווה מדבר ושגב שלום >>

מרואן אלגדיפי

תוכנית מנדל למנהיגות אזורית באלקסום, נווה מדבר ושגב שלום >>