תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע

מטרתה של תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע להכשיר קבוצת מנהיגים איכותית שתפעל להובלת שינוי ולשיפור ניכר בתחומים השונים של החיים בבאר שבע ובסביבתה.

 

בקבוצה משתתפים פעילים בתחומי החברה, החינוך, הרווחה, האמנות ועוד, שהוכיחו מעורבות ומחויבות חברתית, רצון להוביל שינויים ונכונות לקבל אחריות לנעשה בסביבתם.


התכנית אורכת שנתיים, ובמהלכה מתקיימים לימודים תאורטיים והתנסותיים, רטריטים, סדנאות פרויקטים והנחיה אישית. עם סיום התכנית תינתן לבוגרים אפשרות להשתלב בתכניות ההמשך של המרכז.


חתך המשתתפים מגוון ביותר מבחינת גיל (אנשים בעשור השלישי לחייהם ואנשים בעשור השישי לחייהם), מקומות מגורים (מכל רחבי המטרופולין באר שבע), תחומי עיסוק ודת.


התכנית, המתקיימת בשיתוף פעולה עם עיריית באר שבע, עוסקת בבירור ובלמידה של ערכים: אחווה, סולידריות, צדק, חופש, אותנטיות, זהות ועוד. תחום החברה והמרחב מתמקד בתיאוריות חברתיות לצד סוגיות ממוקדות כגון יחסי מרכז-פריפריה. כמו כן, התכנית מדגישה את ההיכרות של העמיתים עם אוכלוסיות וקהילות בנגב, ועם מנהיגות ומנהיגים בפעולה במרחב.


מחזור ג' של תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע נפתח באוקטובר 2014 בניהולם של ישראל שורק וד"ר סמדר בן אשר, ויסתיים ביולי 2016.

 


 

 

הכירו את העמיתים

רויטל הירשוביץ שלמון

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב >>

 

בעז שר שלום

תכנית מנדל למנהיגות מקומית בירוחם וברמת הנגב >>