תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

 

​נפתחה ההרשמה לתוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב

מטרת תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב היא לסייע לעוסקים בתרבות לברר את השקפת עולמם ולהוביל רעיונות מעשיים למימוש חזונם לשיפור איכות החיים בנגב. התוכנית מיועדת לבעלי פוטנציאל השפעה רב בתחום התרבות והיצירה, המחויבים לקידום הנגב.

מטרות התוכנית 

 1. פיתוח מנהיגות תרבות בנגב: טיפוח מנהיגים מעולים מכלל יישובי הנגב, הלומדים ופועלים לקידום שיח למידה ועשייה בתחומי התרבות והיצירה בנגב.
 2. בניית רשת וקהילה: באמצעות התוכנית נשאף ליצור רשת ואף קהילה של אנשי תרבות למען שיח משותף, היוועצות וקידום העשייה יחד ולחוד.
 3. קידום מרחב משותף: כחלק מחזון המרכז, אנו שואפים שהמנהיגות המובילה בנגב תעמיק את פעולתה למען יצירת מרחב משותף לקהילות השונות המתגוררות באזור.
 4. עשייה ושינוי במציאות: התוכנית תפעל לקידום פעולות מעשיות, אישיות או קבוצתיות, משנות מציאות במרחב החיים של העמיתים.

דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות ותשוקה לקידום היצירה והתרבות בנגב
 • עשייה בתחום התרבות לגווניה
 • עדיפות לבעלי ניסיון בהובלה ובניהול בתחום התרבות
 • יחסי אנוש טובים ויכולת לקיים דיאלוג
 • תואר אקדמי או תעודה מקבילה ממוסד מוכר
 • יכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה

מידע כללי

 • התוכנית תיפתח באוקטובר 2022 ותתקיים לאורך שנה בימי ד' בשעות 16:30-9:00. כמה מפגשים נוספים יתקיימו בימי ג' אחה"צ.
 • הלימודים מתקיימים במרכז מנדל למנהיגות בנגב (בבאר שבע). סיורים ורטריטים נוספים יתקיימו ברחבי הארץ. פירוט מלא יימסר למתקבלים לתוכנית.
 • הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל.
 • העמיתים בתוכנית יקבלו מלגת השתתפות חודשית.
 • בתום התוכנית תוענק לעמיתים שיעמדו בדרישות התוכנית תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב".
 • בוגרי התוכנית יצטרפו לקהילת הבוגרים והבוגרות של קרן מנדל-ישראל ויזכו להמשך ליווי ולמידה מקצועית.

לוח זמנים

 • הגשת מועמדות: ההרשמה למחזור ה' תיפתח ב-5.1.2022. הרישום מתבצע באתר האינטרנט בלבד.
 • המועד האחרון להגשת המועמדות: 28.2.2022
 • תהליך המיון: מועמדים מתאימים יוזמנו לתהליך מיון שיתקיים בחודשים מרס-מאי 2022 ותוצאותיו יימסרו למועמדים עד סוף חודש יוני 2022.

יחידות הלימוד

תוכנית הלימודים מקיפה חמישה צירי למידה מרכזיים המאפשרים שילוב של התכנים השונים:
 1. פילוסופיה, בירור ערכים והשקפת עולם: בירור מושגים פילוסופיים וערכים הקשורים לפיתוח מנהיגות המחוללת שינוי. תפקידה של תרבות ומנהיגות תרבות בחיי הפרט ובחיי הקהילה. חשיפה לטקסטים קנוניים העוסקים בסוגיות של תרבות, יצירה, אמנות וזהות. 
 2. חברה ומקום: מאפייני התרבות הישראלית על היבטים בהיסטוריה ובתיאוריה שלה, לרבות מאפייני "תרבות נגב". למידת מודלים של פעולה בתחום התרבות והיצירה.
 3. מדיניות, ממשל ושלטון מקומי: המשגה ולמידת של אתגרי "מדיניות תרבות" מתוך מודלים בישראל ובעולם. אפיון השחקנים המרכזיים והתנאים המבניים המשפיעים על קבלת ההחלטות בתחום התרבות. חקירת קשרי הגומלין בין הממסד הפוליטי לבין הממסד התרבותי.
 4. בין ניהול למנהיגות תרבות: חשיפה למודלים של מנהיגות והקשרם לתרבות וחברה. אמנות ושינוי חברתי. 
 5. תרבות חזותית ומנהיגות תרבות: בחינת סוגי יצירה שונים ותרומתם כמנוע לחדשנות תרבותית וכמנוף לצמיחה כלכלית בחברות מפותחות. קריאת דימויים, תוך הבחנה בין מושגי יסוד של התרבות והיצירה בעידן המודרני והפוסט-מודרני.
רכיב מרכזי בתוכנית הוא "הרכיב המעשי" – פרויקט אישי או קבוצתי שמטרתו להוביל שינוי מעשי בתחומי התרבות והיצירה בנגב.

תהליך ההכשרה משלב למידה תאורטית ומעשית במסגרת קבוצתית, וכן הנחיה פרטנית, סיורים וסמינרים מרוכזים.

קראו את השאלות הנפוצות >> 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 28.2.2022
לשאלות ולפרטים נוספים:
 
טלפון: שירה דוד – 08-620-1432, טל שמש – 08-620-1444


 

לשאלות ולפרטים נוספים: 
טלפון: שירה דוד – 08-620-1432
טל שמש – 08-620-1444

לבוגרים

חולמים תרבות בנגב: הרכיב המעשי
בוגרי מחזור ב' מציגים: הרכיב המעשי >>

"יאללה תרבות" בשוק העירוני בבאר שבע
באירוע הסיום של המחזור השלישי בתוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב הפכו עמיתי התוכנית את השוק העירוני בבאר שבע לגלריית תרבות עשירה. לפרטים >>