דברי הסבר והנחיות למילוי טופס מועמדות


להלן הנחיות להגשת מועמדות ללימודים בתוכנית מנדל למנהיגות אזורית בחברה הערבית-בדואית בנגב: אלקסום, נווה מדבר ושגב שלום, לשנת הלימודים תשפ"ב-תשפ"ג, 2023-2021.

לתשומת לבכם, הגשת המועמדות מורכבת משני חלקים:
א. מילוי פרטים ראשוניים לפתיחת תיק הרשמה
ב. מילוי טופס מועמדות מקוון והעלאת מסמכים נלווים

יש להשלים את מילוי טופס המועמדות המקוון עד 12 באפריל 2021, ל' בניסן תשפ"א.

נגישות לטופס ההרשמה
לתשומת לבך, טופס המועמדות נתמך בדפדפנים הבאים: Google Chrome ו-Edge.
 1. גישה לטופס ההרשמה – לאחר קריאת ההנחיות וסימון התיבה "קראתי את ההנחיות", תוכל/י להיכנס לטופס הגשת מועמדות. לאחר רישום ראשוני למערכת, ייווצר עבורך "אזור אישי". הכניסה לאזור האישי תיעשה באמצעות מילוי מספר ת"ז ומספר טלפון נייד. ססמה חד-פעמית תישלח לטלפון הנייד, ובאמצעותה תתאפשר הכניסה לאזור האישי.
  אין זו חובה למלא את טופס ההרשמה כולו בפעם אחת. באזור האישי תישמר טיוטת טופס ההרשמה, כל עוד לא נשלחה. באמצעות האזור האישי ניתן לחזור ולהיכנס לטופס ההרשמה, ולהמשיך מהנקודה שבה עצרת, וזאת בתנאי שלחצת על הכפתור "שמור טיוטה".  במידת הצורך (למשל, לצורכי תמיכה טכנית או בדיקת מצב ההרשמה) קרן מנדל רשאית להיכנס ולצפות בפרטים שהזנת כטיוטה, טרם לחיצה על כפתור "שלח". לאחר סיום מילוי הטופס ולחיצה על הכפתור "שלח", לא תתאפשר גישה חוזרת לטופס.

 2. הכנת מסמכים ופרטי מידע – מומלץ להכין מראש את המסמכים ופרטי המידע הבאים, לשמור אותם אצלכם למקרה של בירור או תקלה טכנית, ורק לאחר מכן לגשת למילוי הטופס:

  1. מסמך קורות חיים
  2. מהלך חיים – חיבור קצר המתאר ציוני דרך משמעותיים ושלבים ביוגרפיים ותעסוקתיים מרכזיים במהלך חייך, שנראים לך רלוונטיים להגשת המועמדות. היקף החיבור 300-200 מילים.
  3. מענה לשאלות הבאות: (300-200 מילים לכל תשובה)
   • תאר/י שינוי שהובלת או שהיית מעורב/ת בהגשמתו או בפיתוחו.
   • מה היית רוצה להוביל, להגשים, לחולל, לעשות?
   • מה חשוב לך שנדע עליך בהקשר של קבלה לתוכנית הכשרה למנהיגות?
  4. תמונת פספורט – נא לסרוק תמונת פספורט ולשמור את הקובץ עם סיומת GIF או JPG או PNG. שמך ומספר ת"ז יצוינו כשם הקובץ.
  5. תעודת התואר האחרון או אישור זכאות לתואר (סרוק במחשב) – אם טרם הונפקו עבורך המסמכים הללו, ניתן לצרף כמסמך ביניים אישור לימודים עדכני. יש להמציא את תעודת סיום התואר/אישור זכאות לתואר עד לעת פתיחת התוכנית. לתשומת לבך, תואר ראשון הוא תנאי סף להגשת מועמדות.

 3. ממליצים – יש למלא בטופס פרטי שני ממליצים: שמות הממליצים, תפקידם, הארגון שהם עובדים/מלמדים בו, הרקע להיכרותכם, מס' טלפון ודוא"ל.
   • חשוב לבחור ממליצים שיחד יוכלו לספק לנו הערכה מהימנה של יכולת ניהולית וכושר אינטלקטואלי.
   • נא להימנע מהמלצות של קרובי משפחה וחברים. כמו כן, הממליצים אינם יכולים להיות עובדי קרן מנדל-ישראל.
   • נא להקפיד על רישום מדויק של פרטי הדואר האלקטרוני והטלפון של הממליצים.
   • לתשומת ליבך, לא ניתן להחליף את הממליצים לאחר שליחת הטופס.

 4. שליחת הטופס – את הטופס והמסמכים המצורפים אליו יש לשלוח באמצעות הכפתור "שלח". הכפתור יפעל רק בתום מילוי כל שדות החובה וצירוף הקבצים במלואם. יש לוודא כי המסמכים המצורפים מופיעים בגרסתם הסופית. לאחר שליחת טופס ההרשמה לא יהיה אפשר להחליף את הקבצים שנשלחו.

 5. אישור קליטת הטופס – לאחר שליחת טופס המועמדות יישלח אליכם דוא"ל ובו אישור קליטת הטופס במערכת. נא לשמור אישור זה.

 6. מועד סיום הרישום – יש להשלים את הליך ההרשמה במלואו עד ל-12 באפריל 2021, ל' בניסן תשפ"א.

לתמיכה טכנית ניתן לפנות לדוא"ל mrm-support@mandel.org.il או להשאיר הודעה קולית במספר טלפון 02-5688878.

בשאלות הנוגעות לתהליך המיון יש לפנות לדוא"ל Miyun-MCLN@mandel.org.il או בטלפון 08-6201444.

כדי לעבור לטופס ההרשמה, אנא לחצו על התיבה "קראתי את ההנחיות".

קראתי את ההנחיות.

למילוי הטופס המקוון