​תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה ובערד: שאלות נפוצות


היכן מתקיימים הלימודים?
המפגשים יתקיימו במרכז מנדל למנהיגות בנגב. המרכז ממוקם ברחוב בן צבי 10, באר שבע (מגדל הרכבת קומה 9). כמו כן, מדי פעם מתקיימים סיורים לימודיים מחוץ למרכז. פעמיים-שלוש בשנה נצא לרטריט – סמינר למידה שאורך יומיים. בשבוע שאחריו תהיה הפסקת לימודים.

האם יש שכר לימוד או הוצאות כלשהן?
הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום כלשהו מצד המשתתפים. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל. השקעת הזמן והמאמץ היא הדבר שנדרש מכם!

מה קורה אם עליי להיעדר מיום המפגש?
הנוכחות בתוכנית לאורך יום המפגש כולו (16:30-9:00) היא חובה. אנו מקפידים להתחיל בזמן ולסיים בזמן. תתאפשר היעדרות של עד 20% מהמפגשים (כולל היעדרויות חלקיות), וזאת בהודעה מראש למנהלי התוכנית. מי שלא יעמוד בדרישה זו לא יהיה זכאי לתעודת בוגר התוכנית.

האם יש בחינות או ציונים?
לא. בתוכנית אין בחינות ואין ציונים. יחד עם זאת, הלימודים בתוכנית כרוכים בהשקעה משמעותית בביצוע מטלות לימודיות שונות (קריאה, חקירה, הגשת עבודות אישיות וקבוצתיות, הצגה בע"פ וכיו"ב), כולל לימוד תוך עשייה בשטח. כמו כן, העמיתים יפעלו לקידום מיזם אישי או קבוצתי – "הרכיב המעשי" – שאותו יפתחו במהלך התוכנית.

האם התוכנית מקנה תואר אקדמי?
לא. התוכנית מקנה תעודת תעודת "בוגר/ת תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בדימונה ובערד".

האם הלימודים מוכרים לצורך גמול השתלמות?
בתוכניות דומות שהתקיימו ביישובים אחרים, זכו המשתתפים להכרה על ההשתתפות בתוכנית לצורכי גמול בהיקף של עד 60 שעות לשנה. הדבר כפוף כמובן לפרוצדורות ולנהלים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים:
דוא"לMiyun-MCLN-Culture@mandel.org.il 
טלפון: שירה דוד: 08-620-1432, טל שמש: 08-620-1444

המועד האחרון להגשת מועמדות: 2 במרס 2022.