​תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע: תנאי קבלה והרשמה


דרישות הסף לקבלה לתוכנית

 • מחויבות לקידום באר שבע וסביבתה
 • רצון לפעול במציאות כמתקנים חברתיים
 • פתיחות ללמידה ולהשתנות
 • תואר אקדמי או תעודה מקבילה ממוסד מוכר

פרטים נוספים

 • הלימודים אינם כרוכים בתשלום. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל.
 • הקבלה מותנית ביכולת להתפנות לתוכנית ולהשתתף בכל רכיביה.
 • הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

לוח זמנים

 • מועד התוכנית: התוכנית תיפתח באוקטובר 2019, ותתקיים לאורך שנתיים (450 שעות) בימי ב' בשעות 16:00-9:00. 
 • הגשת מועמדות: ההרשמה תיפתח ב-14.2.2019
 • המועד האחרון להגשת המועמדות: 30.4.2019
 • תהליך המיון: המועמדים לתוכנית יוזמנו לתהליך מיון שיתקיים בחודשים מאי-יוני ותוצאותיו יימסרו למועמדים בחודש יולי.
מנהל התוכנית: ישראל שורק
לשאלות ולפרטים נוספים: 
טלפון: טל שמש, 08-620-1444 

ההרשמה למחזור ד' תיפתח ב-14 בפברואר 2019.

שאלות נפוצות

היכן מתקיימים הלימודים?
המפגשים יתקיימו במרכז מנדל למנהיגות בנגב. המרכז ממוקם ברחוב בן צבי 10, באר שבע (מגדל הרכבת קומה 9). כמו כן, מדי פעם מתקיימים סיורים לימודיים מחוץ למרכז.

האם יש שכר לימוד או הוצאות כלשהן?
הלימודים בתוכנית אינם כרוכים בתשלום כלשהו מצד המשתתפים. התוכנית היא במימון מלא של קרן מנדל-ישראל. השקעת הזמן והמאמץ היא הדבר שנדרש מכם!

מה קורה אם עליי להיעדר מיום המפגש?
הנוכחות בתוכנית לאורך יום המפגש כולו (16:00-09:00) היא חובה. אנו מקפידים להתחיל בזמן ולסיים בזמן. תתאפשר היעדרות של עד 20% מהמפגשים (כולל היעדרויות חלקיות), וזאת בהודעה מראש למנהלי התוכנית. מי שלא יעמוד בדרישה זו לא יהיה זכאי לתעודת בוגר התוכנית.

האם יש בחינות או ציונים?
לא. בתוכנית אין בחינות ואין ציונים. יחד עם זאת, הלימודים בתוכנית כרוכים בהשקעה משמעותית בביצוע מטלות לימודיות שונות (קריאה, חקירה, הגשת עבודות אישיות וקבוצתיות, הצגה בע"פ וכיו"ב), כולל לימוד תוך עשייה בשטח. כמו כן, העמיתים יפעלו לקידום מיזם אישי – "הרכיב המעשי" – אותו יפתחו במהלך התוכנית.

האם התוכנית מקנה תואר?
לא. התוכנית מקנה תעודת "בוגר תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע". 

האם הלימודים מוכרים לצורך גמול השתלמות?
בתוכניות דומות שהתקיימו ביישובים אחרים, במחוז חיפה ובמחוז נגב של משרד החינוך, זכו המשתתפים להכרה על ההשתתפות בתוכנית לצורכי גמול בהיקף של עד 60 שעות לשנה. הדבר כפוף כמובן לפרוצדורות ולנהלים של משרד החינוך.