סגל

ד"ר ניצה רסקין

חברת סגל

​ניצה רסקין היא יועצת ארגונית, מעריכה ומנחת קבוצות. המחקר שלה לתואר שלישי (במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון) התמקד בזהות ארגונית במבט נרטיבי. היא חקרה הבניות זהות של ארגון חינוך ותיק בישראל והראתה כיצד הנרטיבים הגדולים של הארגון מסייעים לאנשי הארגון לשכך דיסוננס מרכזי בין האידיאולוגיה החברתית-חינוכית שבה הארגון דוגל לבין העקרונות הכלכליים המונחים בבסיס פעולתו. נושאי המחקר והעבודה העיקריים שלה הם זהות ארגונית, תהליכי הבניית זהות והממשק בין זהות אישית לזהות ארגונית. בעבר הייתה המעריכה של אזור דרום בתוכנית קרב ועבדה כיועצת ארגונית, מנחת קבוצות ומעריכה במערכות חינוך, בריאות ורווחה בעיקר בדרום. היא מלמדת קורסים בהערכה, ארגונים וזהות לסטודנטים לתואר ראשון ושני באוניברסיטת בן גוריון ובמוסדות אקדמיים נוספים.