סגל

ד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ

חבר סגל

​ליצחק אהרונוביץ תואר דוקטור מטעם המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הוא עוסק ומתעניין בקשר שבין האדם ובין המרחב המיוצר על-ידי האדם. התזה שפיתח במהלך התואר השני עסקה בהקשרים שבין מחזורים כלכליים למחזורים מרחביים, ובתואר השלישי עסק בגישותיו של התכנון העירוני למציאות רב-תרבותית ועמד על ההבדלים בין תל אביב-יפו לטורונטו. כיום הוא עוסק בחקירת המרחב העירוני על היבטיו השונים: אורח החיים העירוני, הפילוסופיה של העיר ויחסה של מערכת התכנון לתושבים, והמתח ביניהם. בנוסף עסק יצחק בפיתוח חלופות ל"יד הנעלמה" והמעוותת של הכלכלה הקונבנציונלית, במסגרת למידה ופיתוח של פרקטיקות של כלכלה מקומית מקיימת בשיתוף עם ארגונים שונים בנגב בהובלת שתי"ל. בעבר שימש יצחק סגן מנהל פר"ח (פרויקט חונכות) באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי ולמידע באופקים, וכן עבד במשרד התכנון האזורי "סביבותכנון".יצחק הצטרף כחבר סגל למרכז מנדל למנהיגות בנגב בשנת 2006.