חדשות ואירועים

מנהיגות פוגשת מציאות – יום שיא לעמיתי תכנית באר שבע ג'

​​עם סיום מחזור ג' של תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע נערך יום שיא ובו הציגו עמיתי התכנית את הרעיונות והיוזמות שלהם לפיתוח איכות חיים מיטבית בנגב. 

נוסף על העמיתים השתתפו ביום השיא עמיתי תכנית ואדי אלחליל ותכנית בכירי עיריית באר שבע, וכן חברי ועדת ההיגוי, מנחי קבוצות המעשה, חברי הסגל, בוגרים רבים ואורחים – כמאה משתתפים. 

לאחר דברי פתיחה חגיגיים מפי ד"ר עדי ניר שגיא, מנהלת המרכז, ד"ר חפצי זוהר, סגנית ראש עיריית באר שבע ומחזיקת תיק החינוך והרווחה, ומר משה ויגדור, מנכ"ל קרן מנדל-ישראל, התפצלו העמיתים והאורחים למושבים מקבילים שבהם הציגו העמיתים את יוזמותיהם. המושבים עסקו בהתחדשות ובדרך לחולל אותה, באקטיביות ובסולידריות חברתית, במנהיגות ודוגמה אישית ובשבח הכלים המעשיים. במושבים העלו המשתתפים רעיונות נוספים לפיתוח המרחב הנגבי. 

לקראת סיום היום נערכה מליאה משותפת שעסקה במהפכות שקטות בחינוך, בהן הקמת כיתה נפרדת לבנות מצטיינות במגזר הערבי ו​מערכת חינוך אנתרופוסופית המיישמת ערכי חינוך ייחודיים. 

יום השיא הסתיים בדברי פרדה​ של מנהלי התכנית מהעמיתי​ם המסיימים ובהפרחת בלונים של תקווה להמשך יצירה ועשייה חברתית.​​​


מנהיגות פוגשת מציאות – יום שיא לעמיתי תכנית באר שבע ג'