חדשות ואירועים

קונגרס לכלכלה מקומית מקיימת

בראשית חודש דצמבר נערך בפעם הראשונה קונגרס לכלכלה מקומית מקיימת (כמ"מ). כמ"מ היא גישה השואפת להוות חלופה למציאות שיוצרת הכלכלה התאגידית הגלובלית. הקונגרס נמשך שלושה ימים, כלל שלושה חלקים ובכולם היה מרכז מנדל למנהיגות בנגב שותף

בראשית חודש דצמבר נערך בפעם הראשונה קונגרס לכלכלה מקומית מקיימת (כמ"מ). כמ"מ היא גישה השואפת להוות חלופה למציאות שיוצרת הכלכלה התאגידית הגלובלית. גישה זו מבוססת על ההבנה שזירות ושחקנים מקומיים תופסים מקום גדל והולך בהתמודדות עם תהליכים גלובליים ועם תהליכי הלוקליזציה שהן יוצרים, תהליכים המותירים אחריהם משברים סביבתיים, חברתיים וכלכליים המחמירים את מצבם של אזורים ושל אוכלוסיות "פריפריאליות". ואכן, שחקנים שונים, ובכללם רשויות מקומיות, קהילות, גופי ממשל ותכנון אזוריים, וכן גופים עסקיים מקומיים, מקדמים בשנים האחרונות פרקטיקות ומודלים כלכליים וחברתיים חדשים, המציבים בראש סדר היום את המרחב המקומי.

הקונגרס נמשך שלושה ימים, כלל שלושה חלקים ובכולם היה מרכז מנדל למנהיגות בנגב שותף. בחלקו הראשון של הקונגרס, שהתקיים ב 9.12, נערך מפגש מיוחד של סדנת מחקר של קבוצת המחקר אשר מנוהלת זה שנה וחצי על-ידי אסף רז משתי"ל וד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ' ממרכז מנדל למנהיגות בנגב. קבוצה זו מונה חוקרים מארבעה אתרים שונים בעולם: מן הנגב, מאיטליה, מפורטוגל ומהרשות הפלסטינית, והיא עוסקת בביסוס תיאורטי של פרקטיקות כמ"מ. הקבוצה ערכה עד למועד זה מפגשי למידה משותפים ומתוקשבים כמה פעמים בשנה. סדנת מחקר זו נערכה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, ובמסגרתה בירכה פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, את משתתפי קבוצת המחקר והביעה הערכה רבה לשותפותו של מרכז מנדל למנהיגות בנגב בהובלת פעילויות ואסטרטגיות המקדמות את הנגב. תוצרי עבודת הקבוצה ישמשו, בין היתר, כבסיס לעבודת שינוי מדיניות במדינות השונות ובמרחב אגן הים התיכון ולתשתית אקדמית של התחום המתפתח.

ביום השני של הכנס, שהתקיים בבניין מרכז גרינברג למורים, נערכו מושבים רבים שעסקו בהיבטים השונים הקשורים בכלכלה מקומית מקיימת. יום זה הציג לציבור הרחב, למעצבי מדיניות, לפעילים ולמנהיגים של עמותות, רשויות ועסקים היבטים שונים של כמ"מ וכן הדגמות למיזמים ולפרקטיקות שמייצגים ופועלים ברוח הכמ"מ. בין הפאנלים והמושבים שנערכו: תעסוקת נשים ביישובים הבדואיים הלא מוכרים; כלים פיננסיים לפיתוח מקומי; ביטחון תזונתי, מטבחים קהילתיים וכלכלה מקומית; תיירות בנגב; חקלאות עירונית ועוד. ביום זה של הכנס השתתפה קבוצה של עמיתי בי"ס מנדל למנהיגות חינוכית בירושלים, במסגרת קורס בחירה בהובלתן של ד"ר ליה אטינגר ובמבי שלג. עמיתי ביה"ס נכחו במושבים השונים וכן שוחחו, כפתיח להשתתפותם במושבי היום, עם ינקלה שטיינברג, מנהל מרכז מנדל למנהיגות בנגב לשעבר, ועם ד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ'. בערב נערך אירוע של הצגות קצרות בסגנון TED ובו הציג בוגר תכנית המנהיגות של אופקים איציק קריספל את פעילותו. בין המגיבים הייתה גם ד"ר ספא אבו רביעה ממרכז מנדל למנהיגות בנגב.

חלקו השלישי של הקונגרס נערך ב 11.12 במקומות שונים בבאר שבע, בכללם במרכז מנדל למנהיגות בנגב, וכלל סדנאות ליישום מיזמים ברוח של כלכלה מקומית מקיימת. בין הסדנאות שנערכו: מפגש חוקרים ותלמידי מחקר על הקשר שבין גידול וצריכת מזון, כלכלה, סביבה וקהילה. קולות מהשטח – מפגש בנושא תעסוקת נשים ברהט, מתוך סדרת מפגשים של קבוצת נשים עם גורמים משלושת התחומים: פרט-קהילה-מעסיקים, שמוביל צוות מרכז ריאן ברהט. שביל היעל, מפגש של עמותת התיירנים במצפה רמון – התאגדות משותפת של תיירני מצפה רמון למען קידום התיירות המקומית.

קונגרס ראשון זה שנערך בנגב ממחיש את יכולתם של אנשי אזור הנגב, מתוך ייחודו, להוביל תפיסת עולם חדשה – חברתית-כלכלית-מקומית, במובנים הבסיסיים ביותר של מונחים אלו. דברי הפתיחה שנשא ד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ' בסדנת המחקר משקפים עמדה זו: "היד הנעלמה של אדם סמית היא זו שמעצבת את סדר היום של הכלכלה הנאו-ליברלית הגלובלית. ייתכן שיד זו אכן נעלמה באזורים מרכזיים, אך דווקא כאן בנגב היא לוחצת ומכבידה. זו הסיבה שרק מכאן בנגב יכולות לצאת בשורה וחשיבה אחרת להתמודדות עם תחלואים אפשריים של כלכלה זו".

הקונגרס הביא את תפיסת הכמ"מ למודעות הציבור ולמודעות גורמים בכירים במערכות השלטון המרכזי והמקומי ולקהילת העסקים, ונדמה כי הותיר רושם עז ורצון לפעולה ולשיתופים בין כל מי שנכחו בו./>

​​