חדשות ואירועים

מפגש מנהלי לשכות התעסוקה בדרום וחברי המטה

ב-26.8.2014 התכנסו במרכז מנדל למנהיגות בנגב מנהלי לשכות התעסוקה בדרום וחברי המטה. מפגש זה היה הפתיח לסדרת מפגשים שנתית שתעסוק בלמידת עמיתים באמצעות סיפורי מקרה שיציגו המשתתפים

ביום שלישי, 26.8.2014, התכנסו במרכז מנדל למנהיגות בנגב מנהלי לשכות התעסוקה בדרום וחברי המטה. מפגש זה היה הפתיח לסדרת מפגשים שנתית שתעסוק בלמידת עמיתים באמצעות סיפורי מקרה שיציגו המשתתפים. מפגש הפתיחה התמקד בהעמקת ההיכרות בין המשתתפים ובהכנה לכתיבה ולהצגה של המקרים לאורך השנה.

למפגש בעת הזאת, עם סיומה של תקופת מלחמה בדרום וסמוך לפתיחת השנה, היה ערך מוסף חברתי ורגשי: המשתתפים שמחו להיפגש, לשתף ולצאת לשגרה מבורכת, מתחדשת.

סדרת המפגשים נערכת בהמשך לתכנית ההכשרה שנערכה בשנים 2012-2011, ולדברי המשתתפים היא תרמה ותורמת רבות ליכולתם המקצועית. נושא התעסוקה בישראל בכלל ובנגב בפרט הוא מרכיב חיוני בשאיפה לקדם את איכות החיים של תושבי הנגב. מרכז מנדל, שזה חזונו, רואה בהכשרה ובדיאלוג מתמשך עם האחראים לתחום התעסוקה במרחב ערך מרכזי.