חדשות ואירועים

תכנית מנהיגות יישובית ברהט ובחברה הערבית בנגב

ב-6 בנובמבר נפתחה במרכז מנדל למנהיגות בנגב תכנית למנהיגות יישובית ברהט ובחברה הערבית בנגב, שתימשך עד יוני 2014. את התכנית מנהלים במשותף ד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ' וד"ר ספא אבורביעה​

ב-6 בנובמבר נפתחה במרכז מנדל למנהיגות בנגב תכנית למנהיגות יישובית ברהט ובחברה הערבית בנגב, תכנית הכשרה למנהיגות שתימשך עד יוני 2014.

ביסוד פתיחת התכנית עומדים כמה שיקולים: ראשית, המשך רצף פיתוח המנהיגות בחברה הערבית בנגב, כחלק משיתוף הפעולה שכבר נוצר בין מרכז מנדל למנהיגות ובין החברה הערבית בנגב באמצעות תכניות קודמות. שנית, הרצון לחזק תהליכים חברתיים ותרבותיים המתחוללים בנגב בשנים האחרונות: שינוי חברתי ניכר ברמת השיח והעשייה, התפתחותה של חברה אזרחית ענפה, שינויים משמעותיים בהנהגה הפוליטית ברשויות המקומיות, והתפתחות מנהיגות אלטרנטיבית למנהיגות המסורתית. ולבסוף, קיומו של צורך חברתי "מלמטה", שבא לידי ביטוי בפניות של מועמדים מכלל הנגב אשר הביעו מחויבות ורצון עז להשתתף בתכנית וליטול אחריות על המציאות.

בתכנית שלושה-עשר משתתפים (שש נשים ושבעה גברים), שנבחרו אליה לאחר תהליך מובנה ורציני של גיוס ומיון. שבעה מן המשתתפים מתגוררים ברהט, השאר מיישובי הנגב. המשתתפים באים מרקע מקצועי מגוון: מורים ואנשי חינוך במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית, אנשי אדמיניסטרציה ובעלי מקצועות חופשיים. לתכנית כמה מטרות: ליצור קבוצה מחויבת למקום, אשר תפעל בשיתוף פעולה (הן בין חבריה לבין עצמם והן עם ארגונים נוספים) ותשפיע על איכות החיים של החברה הערבית בנגב; פיתוח יכולות המנהיגות של המשתתפים המבוססות על שיקול דעת ערכי ומקצועי; חיזוק יכולתיהם לפעול לשינוי מבוסס חזון במרחב, כדי לפעול לשינוי ולקידום המציאות בסביבה בה הם חיים, עוד במהלך התכנית.

תכנית הלימודים תתבסס על כמה יחידות תוכן עיקריות: זהות וערכים – בירור השקפת עולם, ערכים, זהות וזהות מגדרית.מקום ומחיה – היבטים מרחביים גאוגרפיים, עיר ועירוניות, הערבים הבדווים בנגב, סוגיות חברתיות וכלכליות, וכן יחסי כוח (שלטון מקומי, שלטון מרכזי). מנהיגות, מדיניות וחזון – מנהיגות מקומית, למידת חזון, הגדרת בעיות וחלופות לפעולה. יחידות התוכן יילמדו בשילוב זו עם זו, דבר שיסייע ליצירת מסד תיאורטי איתן. כמו כן, התכנית תשלב בין תיאוריה לפרקטיקה ותקנה גם כלים כגון פיתוח יכולות חשיבה וניתוח ביקורתי של המציאות כחלק מפיתוח ההתבוננות הרפלקטיבית, וכן חיזוק יכולת הכתיבה.

בטקס הפתיחה של התכנית אמר ד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ', המנהל את התכנית בצוותא עם ד"ר ספא אבורביעה, כי התכנית מיועדת לסייע למשתתפיה להוביל את החברה הערבית בנגב ואת היישובים שבהם הם חיים ופועלים, ובראשם את העיר רהט, לעתיד טוב יותר. עדי ניר שגיא, מנהלת מרכז מנדל למנהיגות בנגב, הביעה בדברי הפתיחה שלה את ביטחונה ביכולתם של משתתפי התכנית לשנות את המציאות שבה הם חיים באמצעות תהליך של למידה, חקירה והתבוננות, תוך מחויבות לעצמם ולסביבתם. ניר-שגיא הדגישה כי היא מאמינה שתהליך הלמידה וההכשרה שיעברו המשתתפים יפתח לפניהם דרכים חדשות לשינוי המציאות החברתית, תוך מחויבות עמוקה ותקווה לשיפור החיים בנגב.