חדשות ואירועים

פני הנגב לאן? – עיר מול פרווּר

הכנס "פני הנגב לאן עיר מול פרוור" עסק במדיניות פיתוח הנגב והקמת יישובים חדשים ובסוגיות הקשורות לעתידה של העיר באר שבע כמטרופולין לנוכח מגמות הפרווּר של השנים האחרונות

הכנס "פני הנגב לאן: עיר מול פרוור" עסק במדיניות פיתוח הנגב והקמת יישובים חדשים ובסוגיות הקשורות לעתידה של העיר באר שבע כמטרופולין לנוכח מגמות הפרווּר של השנים האחרונות. המפגש נערך ב-5 בנובמבר במרכז מנדל למנהיגות בנגב, בשיתוף עם החברה להגנת הטבע והקואליציה לחיזוק היישובים הקיימים בנגב.

בכנס הוצג דוח עתודות מגורים במטרופולין באר שבע שחיברה החברה להגנת הטבע, ונכחו בו כ-80 משתתפים, ממנעד רחב של מקצועות, עניין ומעורבות. בין הנוכחים בלטה קבוצה של תושבות ערד, בקולן הקורא להציל את העיר, ובהן גם אחת ממשתתפות תכנית המנהיגות המקומית של באר שבע.

עדי ניר שגיא, מנהלת מרכז מנדל למנהיגות בנגב, שנשאה דברי ברכה בפתיחת הכנס, דיברה על החיבור שבין המרחב לאדם, ועל תפקידו של מרכז מנדל ביצירת חיבור זה. רונית זאבי, מנהלת קהילת באר שבע והסביבה של החברה להגנת הטבע, הדגישה את חשיבות השמירה על האיזון בממשק העדין שבין שימושי הקרקע לתעשייה, לצבא, לטבע ולהתיישבות. "לחזון בן גוריון, של הפרחת הנגב", אמרה זאבי, "צריך לגשת מזווית אחרת, לאו דווקא מהזווית של הקמת עוד יישובים".

יונתן יפרח, המתכנן הסביבתי של החברה להגנת הטבע, הציג את דוח עתודות המגורים של מטרופולין באר שבע. לדבריו, אף על פי שרשויות התכנון רואות בבאר שבע מרכז עירוני בעל חשיבות רבה, תפיסה המגובה בהחלטת ממשלה, ואף על פי שהיישובים הקיימים והמגוונים בנגב ממצים רק חלק קטן מפוטנציאל ההתרחבות שלהם, הממשלה מאשרת בכל זאת את בנייתם של עשרות יישובים חדשים בנגב, חלקם קטנים מאוד. יפרח ציין כמה מהבעיות הכרוכות בריבוי היישובים החדשים: אובדן שטחים פתוחים, צמצום מקומות עבודה, פגיעה בערכי נוף, בריחת מעסיקים והעתקת תקציבי תשתיות.

"לחזון בן גוריון, של הפרחת הנגב, צריך לגשת מזווית אחרת, לאו דווקא מהזווית של הקמת עוד יישובים", רונית זאבי.

פרופ' עדי וולפסון מהמרכז לתהליכים ירוקים במכללה האקדמית סמי שמעון סקר את המונח "טביעת רגל פחמנית" – סך כל פליטת גזי החממה הכרוכה בכל תהליך של בנייה או ייצור – ותיאר את הקשר שבין הקמת יישובים חדשים בנגב לפליטת גזי חממה: מחקרים שנעשו בעולם מראים שפליטת גזי חממה בפרוורים גבוהה פי כמה מפליטתם בערים, בין השאר בשל התשתיות המרוחקות וריבוי השימוש בכלי רכב פרטיים.

בדיון הפתוח שנערך אחר כך השתתפו חברי פאנל מומחים: מר עודד נצר מהמשרד להגנת הסביבה, ד"ר נורית אלפסי מאוניברסיטת בן גוריון, ד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ, חבר סגל מרכז מנדל למנהיגות בנגב, ומר ערן דורון מהמועצה האזורית רמת נגב, שהוא אף בוגר בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית. הדיון נסב סביב כמה צירים, בהם ההתעלמות מאוכלוסייה הערבית במטרופולין, והזכות לסוגים שונים של סביבות מגורים וקהילות, בהקשר של עירוניות מול חיים כפריים, והמחירים החברתיים שזכות הבחירה הזאת גובה.

"יש לחזק את לב המטרופולין, שכרגע יש בו חללים גדולים מדי", אמר ד"ר אהרונוביץ, "הפרוור מפריד בין אנשים: בקהילות קטנות אתה חי עם מי שדומה לך, ויש בהן הרבה אנטגוניזם, דעות קדומות, שנאה לשונה. החיים בעיר מאפשרים לאדם לחיות גם עם מי שדומה לו, אבל גם לפגוש את השונה".