חדשות ואירועים

התוכניות הישוביות באופקים ובבאר שבע נמשכות בדגש יישומי מבוסס חזון וערכים

​לאחר שנה ראשונה של למידה, אשר שמה דגש על ערכים חזון ורעיונות כלליים, החלו עמיתי התוכניות היישוביות בבאר שבע ובאופקים את שנה ב' ללימודיהם במרכז מנדל למנהיגות בנגב

​לאחר שנה ראשונה של למידה, אשר שמה דגש על ערכים חזון ורעיונות כלליים, החלו עמיתי התוכניות היישוביות בבאר שבע ובאופקים את שנה ב' ללימודיהם במרכז מנדל למנהיגות בנגב. בשנה זו, יושם דגש על היבטים יישומיים של החזונות הערכיים בהם דובר בשנה שחלפה, על מנת לשפר את יכולתם של העמיתים לפעול בעולם. המיקוד ביישומיות ייעשה מבלי לזנוח את ההיבטים הפילוסופיים-ערכיים שמהם יונקים העמיתים את רעיונותיהם. כך, יושפע שיקול דעתם כמקבלי החלטות עתידיים בתהליכי תכנון ועבודה, באופן שיביא לידי ביטוי שיקולים רחבים, ערכים של צדק והגינות הנובעים ממקורות השראה רבים ומגוונים. באופן הזה, יהפכו העמיתים לאנשי מעשה הפועלים על פי השקפת עולם מעמיקה ורחבה הרבה מעבר להיבטים הטכניים שבעשיה. בנוסף תיווצר עבור העמיתים תשתית פוליטית וארגונית לפעילות באמצעות יצירת רשת קשרים, קישור למשאבים וכיוב'.

מנהלי התוכניות מדגישים כי כל תוכנית מנהיגות יישובית במרכז מנדל למנהיגות בנגב, מותאמת ספציפית לקבוצה ולישוב בו היא נערכת. קווי המתאר של התוכניות דומים אבל כל תוכנית הינה שונה בתכניה ובדגשים שלה.