חדשות ואירועים

תחילתו של מסע

מפגש הפתיחה של תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב התמקד בסוגיית הזהות

​התוכנית נפתחה בסבב היכרות של העמיתים – זה עם זה ועם חברי הסגל. קאסם אלצראיעה מנהל התוכנית, ערך סקירה היסטורית על התפתחות מושג הזהות במערב ובמזרח. לאחר ההרצאה התפצלו העמיתים לקבוצות דיון קטנות יחד עם ד"ר נועה מילמן, חברת הסגל, ובהן עיבדו את מושג הזהות הקולקטיבית כפי שהיא באה לידי ביטוי בחייהם. הדיון בקבוצות הקטנות הניב תובנות מעניינות על המורכבות ההיסטורית והחברתית של זהות משתנה של חברה במעבר.

מפגש הפתיחה של תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב


בסיום היום העבירה פרופ' סמדר בן אשר את סדנת המרחב הבין-אישי, שהתמקדה בעיבוד ובניתוח חוויות של התחלה ויציאה לדרך חדשה. מפגש זה של הקבוצה היה הראשון במסע שיימשך שנתיים.

מפגש הפתיחה של תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב