חדשות ואירועים

בצל מגפת הקורונה תוכנית כסייפה וערערה-בנגב מקדמת את הרכיב המעשי

בימים של מגפת הקורונה ומצב החירום השורר בארץ, עמיתי תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה ובערערה-בנגב פועלים במרץ בקבוצות הרכיב המעשי, אשר נעשו רלוונטיות ונחוצות לאין שיעור  בהתמודדות עם אתגרי תקופה מורכבת זו

​שלוש קבוצות המעשה: קבוצת הבריאות, החינוך והחברה האזרחית, ממשיכות בלמידת הנושאים שהוגדרו בעבודה הצוותית בתחילת השנה השנייה של התוכנית. הנושאים שנבחרו בכל אחת מהקבוצות לשם קידום ניירות עמדה איכותיים, מוכיחים עד כמה הם רלוונטיים ומשמעותיים להתמודדות עם האתגרים החדשים. 

קבוצת החינוך, שבחרה להגביר את מעורבות ההורים בבתי הספר כאתגר המרכזי בפעולותיה, מדגישה עד כמה הנושא הכרחי בתקופה זו. כך גם קבוצת הבריאות, שהובילה יחד עם שאר הקבוצות את בימת מנדל שהתקיימה לאחרונה ועסקה בבריאות מניעתית בחברה הערבית-הבדואית בנגב. הקבוצה ממנפת את הלמידה מהבימה לצורך גיבוש נייר העמדה מחד, ומשלבת את התובנות בהתמודדות עם אתגר הבריאות של החברה הבדואית בתקופת הקורונה מאידך.


פרופ' נדב דוידוביץ' בבימת מנדל שעסקה בבריאות מניעתית בחברה הערבית-הבדואית בנגב פרופ' נדב דוידוביץ' בבימת מנדל שעסקה בבריאות מניעתית בחברה הערבית-הבדואית בנגב


קבוצת הבריאות נפגשה בזום עם פרופ' נדב דוידוביץ', רופא מומחה באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, וראש המחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, כדי לשמוע על האתגרים של האוכלוסייה ככלל ושל הנגב בפרט בימי קורונה. הקבוצה שיתפה את פרופ' דוידוביץ בהתרשמות שלה מהמצב בחברה הערבית-הבדואית והציעה תובנות והמלצות כיצד להיענות לאתגרים בתקופה זו. 

קבוצת החברה האזרחית פועלת לקידום מסגרות לצעירים בחברה הערבית-הבדואית בנגב במטרה להעלות את המודעות בקרבם במגוון נושאים, ורואה בהשתלבותם של הצעירים בפעילויות חברתיות הזדמנות לחיזוק החברה האזרחית בקהילה הבדואית בנגב. 

הלמידה המשמעותית שצמחה מהשטח והמיפוי המקדים שערכו שלוש הקבוצות חיוניים מאוד בתקופה זו. העמיתים, בעזרת מנחי הרכיב המעשי, ממשיכים בעבודה אינטנסיבית לקידום ניירות העמדה.


בצל מגפת הקורונה תוכנית כסייפה וערערה-בנגב מקדמת את הרכיב המעשי