חדשות ואירועים

מחזון למעשה: יום למידה משותף לעמיתי תוכניות המרכז

עמיתי תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בכסייפה-ערערה בנגב, תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע (מחזור ד')  ותוכנית מנדל למנהיגות תרבות בנגב (מחזור ב'), התכנסו ליום למידה משותף שהתקיים בפארק התעסוקה "עידן הנגב" ברהט

יום למידה משותף לעמיתי תוכניות המרכז

יום הלמידה הייחודי נועד להיכרות בין עמיתי התוכניות הפועלות השנה, ליצירת הזדמנות לשיח משותף על שאלות מנהיגות בנגב, ולהיכרות רעיונית ומעשית עם חזון, תחומי עניין ויוזמות – כתשתית לחיזוקה של קהילת עמיתים הפועלת לחולל שינויים איכותיים במרחב הנגבי.

המקום שנבחר ליום זה הוא פארק התעסוקה "עידן הנגב" ברהט. הפארק הוא פרי של שיתוף פעולה בין שלוש רשויות מקומיות: העיר רהט, המועצה האזורית בני שמעון והמועצה המקומית להבים. פארק התעסוקה הוא עוגן חשוב של צמיחה, תעסוקה ופיתוח כלכלי עבור כל הבאים בשעריו, והוא מקיים יום יום הלכה למעשה ערכים של כבוד לאחר, מצוינות, מעורבות וקהילתיות. במקום מועסקים כ-2,600 עובדים יהודים וערבים, והוא הולך וצומח כמרכז תעסוקתי המשנה את פני מרחב הנגב הצפוני.

יום למידה משותף לעמיתי תוכניות המרכז

היום נפתח בסדנה שמטרתה היכרות חוצת-קבוצות. העמיתים נפגשו במליאה עם מנכ"ל פארק התעסוקה, משה פאול, שהציג את חזון הקמת הפארק והגשמתו. לאחר מכן תיאר ראש עיריית רהט, פאיז אבו סהיבאן, את השותפויות שרקמו ראשי הרשויות המקומיות במטרה לקדם יחדיו את רעיון הקמת הפארק. סיגל מורן, שהייתה ראשת מועצת בני שמעון וליוותה את הקמת פארק התעסוקה מראשיתו, סיפרה על גיוס ההסכמות ויצירת הבריתות שנדרשו בתהליך הארוך והמורכב של הקמת הפארק.

העמיתים סיירו ולמדו בארבע קבוצות חקר חוצות-תוכניות. הקבוצה הראשונה התמקדה ברשות המקומית בראייה מרחבית. הקבוצה נפגשה עם ניר זמיר, ראש המועצה האזורית בני שמעון, שסיפר על הצמיחה הדמוגרפית המרשימה ביישובי המועצה ועל מינוף ההצלחה של "עידן הנגב" ליזמות מרחבית של אזורי תעסוקה נוספים.

יום למידה משותף לעמיתי תוכניות המרכז  

הקבוצה השנייה עסקה במשילות ונפגשה לשיחה עם סיגל מורן, ראש מועצת בני שמעון לשעבר, ועם לילך קולומבוס, בוגרת תוכנית מנדל למנהיגות אזורית בבאר שבע (מחזור ב'), ששימשה כעוזרת אישית של ראשת המועצה. בשיחה עלו סוגיות של משילות ומנהיגות מבוססת שותפות בפיתוח אזורי.

הקבוצה השלישית עסקה בנושא תעסוקה. לקבוצה זומנו שישה אורחים שהתמקדו בתעסוקת הנשים הבדואיות בנגב, ובייחוד נשים יזמיות במרחב הביתי. בדיון עלו שני נושאים מרכזיים: הראשון, בעיית התעסוקה בנגב לאנשי הנגב (נשים וגברים מכל המגזרים(, בדגש על השאלה מדוע אנשי הנגב נותרים ללא תעסוקה בעוד אנשים שאינם מהנגב מאיישים משרות בנגב במקומות כמו אוניברסיטת בן-גוריון ופארק ההייטק בבאר שבע. השני, ביקורת על יזמות ביתית נשית כפתרון לתעסוקה בקרב החברה הבדואית. הטענה שעלתה היא שפתרון זה משעתק את יחסי הכוחות וממסגר את התרבות כפולקלוריסטית בלבד.

יום למידה משותף לעמיתי תוכניות המרכז
הקבוצה הרביעית עסקה בנושא יוזמות בחינוך. הקבוצה נפגשה עם עדי זנד, מנכ״לית "אדיולוג", שסיפרה על הניסיון לקדם רעיונות חדשניים בחינוך באמצעות חברה פרטית חיצונית למשרד החינוך שתתמוך בייעוץ ובהנחיה בבתי ספר. 

היום הסתיים בשיתוף תהליך הלמידה במליאה של נציגי הקבוצות ובשיתוף בחזון האישי של כל אחד מהמשתתפים, במטרה לקדם שיח שותפות ופעולה משתפת.  

מזג אוויר סוער וסופת חול שכיסתה באבק צהוב את האזור ביום זה היו לתזכורת נגבית למקום שבו בחרו העמיתים לפעול במחויבות מלאה, ועדות לעוצמת המעשה הנדרשת בתנאי מציאות (וטבע) שיש ללומדם כבסיס לפעולה משמעותית לשינוי מציאות לרווחת תושבי הנגב ושיפור איכות חייהם.

יום למידה משותף לעמיתי תוכניות המרכז