חדשות ואירועים

סמינר למנהיגות החינוכית של העיר אילת

ב-24-23 באפריל נערך במרכז מנדל למנהיגות בנגב סמינר לימודי למנהלי בתי הספר ולמינהל החינוך (שח"ק) בעיר אילת, זו השנה השלישית ברציפות. הסמינר מבטא את הקשר ההדוק בין הנהגת העיר אילת ובין מרכז מנדל למנהיגות בנגב

ב-24-23 באפריל נערך במרכז מנדל למנהיגות בנגב סמינר לימודי למנהלי בתי הספר ולמינהל החינוך (שח"ק) בעיר אילת, זו השנה השלישית ברציפות. סמינר לימודי זה הוא פרי יוזמה משותפת של ד”ר דרורי גניאל, ראש מינהל שח"ק בעיריית אילת, של מחוז הדרום במשרד החינוך ושל מרכז מנדל למנהיגות בנגב. הסמינר מבטא את הקשר ההדוק בין הנהגת העיר אילת ובין מרכז מנדל למנהיגות בנגב, שהחל מאז התקיימה תכנית המנהיגות היישובית של העיר אילת במרכז מנדל למנהיגות.

נושא הסמינר השנה היה השקיפות בחינוך והאתגרים העומדים בפני המנהיגות החינוכית לנוכח התפתחות פלטפורמות התקשורת בבתי הספר ובסביבתו החברתית – כיצד משפיעים הרשתות החברתיות באינטרנט, חופש המידע, האלימות והבריונות ברשת על ההורים, התלמידים, המורים, ההנהגות היישוביות, מערכת החינוך ושאר הגורמים במערכת.

בין הדוברים בסמינר: יונתן (ג'וני) זילבר, עיתונאי ומומחה לתרבות דיגיטלית, שהרצה על בריונות ברשת; ד"ר סמדר בן אשר, פסיכולוגית וחברת סגל מרכז מנדל לפיתוח מנהיגות בנגב, שהרצתה על פרטיות כמנגנון חברתי לשמירת זהויות קונפליקטואליות. טענתה המרכזית של בן אשר היא שהפרטיות היא מנגנון חברתי המאפשר לפרט לנוע בין זהויות שאין ביניהן עקביות, וכי הן לפרט והן לקבוצה יש אינטרס לאפשר את קיומן של זהויות נפרדות אלו; הרצאתו של עו"ד ינקלה שטיינברג, מנהל מרכז מנדל למנהיגות בנגב, "בין שקיפות לפרטיות במערכת החינוך בהיבט המשפטי", עסקה במתח שבין הדרישה לפומביות ולשקיפות, שהתחדדה מאוד עם כניסתו של האינטרנט לחיינו, ובין הצורך הנואש בפרטיות. נועם פיינהולץ, דוקטורנט בחוג לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית, הרצה על קולנוע ככלי להעברת מסרים חינוכיים, וכן העביר סדנה מעשית להעברת מסרים שבה יצרו המשתתפים מיני-מערך שיעור בנושא סכנות הרשת ותופעות בריונות בה, תוך שימוש בקטעי סרטים.

​​