חדשות ואירועים

ראש עיריית אילת נפגש עם עמיתי תוכנית אילת-אילות

במסגרת חטיבת הלימוד "מרחב ומקום" שוחח מר מאיר יצחק-הלוי עם עמיתי התוכנית על האתגרים הניצבים בפניו ובפני עיריית אילת בשנים הקרובות 

​ראש העירייה פרס לפני העמיתים את האופן שבו הוא רואה את המרחב המשותף של אילת ושל חבל אילות, את שיתופי הפעולה שכבר נרקמו בין הנהגותיהם, ואת התוכנית האסטרטגית של עיריית אילת לשנים הבאות. 

בעזרת תובנות וחזונות אלו מפתחים עמיתי התוכנית חשיבה יצירתית בנוגע לסוגיות המונחות על שולחנה של המנהיגות המקומית של המרחב, וניגשים אליהן מנקודות ראות נוספות המעודדות העלאת שאלות וסוגיות נוספות שנוגעות לעתיד האזור. 

הקשרים ההדוקים עם ראש עיריית אילת ועם ראש מועצת אילות מאפשרים שיח מעמיק, שיח המשמש בסיס להובלת שינוי משמעותי במרחב, שינוי המשפר את איכות החיים תוך תכנון למידה ועשייה עתידית.

ראש עיריית אילת נפגש עם עמיתי תוכנית אילת-אילות