חדשות ואירועים

בסוד היחיד והיחד - בימת מנדל בנגב

80 בוגרים, עמיתים ואורחים התאספו במרכז מנדל למנהיגות בנגב להשתתף בדיון בנושא קהילות: בנייה, שימור והתחדשות. במפגש הרצו הפילוסוף פרופ' אסא כשר והפסיכולוגית פרופ' עמיה ליבליך

בהרצאתו אתיקה, מוסר, חוק וגיבו​ש זהות קהילתיתדיבר פרופ' אסא כשר על התגבשותה של קהילה ומאפייניה, על אחריות היחיד לבנייה ולהמשכיות של הקהילה ועל החשיבות של פיתוח זהות קהילתית ייחודית. הוא אף שיתף בדוגמאות מחיי קיבוצים שעמם גיבש אתיקה וזהות קהילתית. פרופ' עמיה ליבליך שיתפה בהרצאתה מחשבות על קהילות: מבט נרטיבי בתובנות על הקהילות שהיא חוקרת לאורך שנים, ובפרט על קהילות ייחודיות, כפי שהן משתקפות במחקריה ובספריה. לדבריה, בכל אחד ממחקריה היא מתחילה מסיפורים של יחידים בקהי​​לה כדי להבין את ה"שלם", את ה"יחד".

בחלקו השני של הערב, שנערך ב-6 ביולי, התקיים דיון בשאלות על קהילה – שאלות שהתעוררו ב​קרב חברי קבוצת לימוד קהילה, שלמדו וחקרו את הנושא במסגרת תכניות ההמשך לבוגרים בהובלת ד"ר ניצה רסקין וד"ר רותם גונ​ן ברסלר. השאלות עסקו בדילמות ובאתגרים שהמשתתפים חווים במסגרת קהילות המוצא שלהם או קהילות שהם בחרו להשתייך אליהן. בין היתר דנו במתח שבין משפחה לקהילה, בנקודת המפגש בין ותיקים לצעירים בקהילות מתחדשות, בנושאים של חשיבות הגיבוש של זהות משותפת, ובשאלה האם קהילה היא מצב תודעתי ואינה מתקיימת ללא תודעת הקהילה.

המפגש היה צעד נוסף בהמשך התגבשות הבוגרים והעמיתים של מרכז מנדל למנהיגות בנגב למען קהילה צומחת ופועלת בנגב.


"סיפורים של יחידים כדי להבין את השלם" פרופ' עמיה ליבליך

פרופ' אסא כשר

פרופ' אסא כשר

​​