חדשות ואירועים

שנת הלימודים נפתחת

שנת הלימודים תשע"ה נפתחה במרכז מנדל למנהיגות בנגב עם שתי תכניות – תכנית רהט למנהיגות יישובית בחברה הערבית בנגב, שהחלה את שנתה השנייה, ומחזור ג' של תכנית מנדל למנהיגות יישובית בבאר שבע, שפתחה את שנתה הראשונה

שנת הלימודים תשע"ה נפתחה במרכז מנדל למנהיגות בנגב עם שתי תכניות – תכנית רהט, שהחלה את שנתה השנייה, ותכנית באר שבע, שפתחה את שנתה הראשונה.

בסוף אוקטובר נפתח מחזור ג' של תכנית מנדל למנהיגות יישובית בבאר שבע, ובו 21 עמיתים חדשים מבאר שבע ומהאזור המייצגים את הגיוון והפלורליות במרחב (מבחינת דתיות, לאום, אתניות, מגדר). העמיתים מגיעים מרקע מגוון, וביניהם אנשי חינוך פורמאלי ובלתי פורמלי, אנשי תיאטרון ומנהלי עמותות, ובהם גם חברה במועצת העיר.

כדי לקדם את חזון המרכז ולטפח מנהיגות יוזמת ובעלת חזון למען שיפור החיים בנגב, נקבעו לתכנית שלוש מטרות עיקריות: להרחיב ולהעמיק את העשייה של העמיתים, בין בתחומי פעילותם הנוכחיים ובין ביוזמות חדשות, בראש ובראשונה בבאר שבע ובמרחב הנגב; להעמיק את שיקול דעתם של העמיתים: להגדיל את מספר אפשרויות הראייה של המציאות והמקום, והפעולה בתוכם; וליצור שותפויות משמעותיות בין העמיתים לבין עצמם, ובינם לבין גורמים חברתיים ופוליטיים הפועלים בזירה המקומית.

התכנית, בניהולם של ישראל שורק וד"ר שני בר-און, החלה במפגש היכרות ופתיחה בהשתתפות נציגי ועדת ההיגוי של התכנית – סגנית ראש העיר, ד"ר חפצי זוהר, ומנכ"ל חברת כיוונים, ניסים סספורטס. המפגשים הראשונים עוסקים בנושא "מעשה וחקר המעשה", וכוללים הרצאות, סדנות עיבוד וקריאת טקסטים לצד מרחב בינאישי בהובלת ד"ר סמדר בן אשר. בנובמבר יצאו העמיתים לריטריט ראשון בחאן בארותיים, ובו עסקו במושג ההשראה. החל במפגש השני הם החלו לקחת חלק פעיל בתכנית, במסגרת פרולוג בראשית כל יום, וכן בהעברת תוכן וסדנאות.

תכנית רהט: הקיץ האחרון חידד את סוגיית היחסים בין ערבים ליהודים במדינת ישראל בכלל ובנגב בפרט.

תכנית רהט למנהיגות יישובית בחברה הערבית בנגב החלה את שנת הפעילות השנייה שלה בתחילת ספטמבר 2014. השנה מתמקדת בלמידה ובהעמקה בעוגנים מרכזיים: מחלום לחזון, מחזון לתוכנית פעולה, מיפוי וחקר תחום הפעולה במציאות, מיומנויות חקר רלוונטיות, מנהיגות אותנטית, מנהיגות באסלאם, מדיניות ציבורית ועוד. בתכנית 12 עמיתים מרהט, לקייה, ערערה וכפרים לא מוכרים, ובהם עובדי הוראה, פעילים חברתיים, מנהלי ארגונים, מובילי יחידות מרכזיות במרכזים קהילתיים ביישוביהם, עובדי רשויות מקומיות ועוד.

הפרויקט שהעמיתים עתידים להוביל יהיה התנסות מעשית המסכמת את תהליך ההכשרה ויוצרת הזדמנות לייצר התערבות המשפיעה על הסביבה בתחומי החברה, החינוך ועוד. נראה שנדרשת עבודה רצינית ומקיפה כדי להוביל שינוי בחברה הערבית בנגב, במיוחד בעת זו. "עם זאת", מספרים ד"ר ספא אבו רביעה וד"ר יצחק (קיקי) אהרונוביץ, מנהלי התכנית, "העמיתים מדווחים כי הם חדורי רצון, תקווה ואף יכולת להיות שותפים לשינוי, כל אישה ואיש בתחומו".

"את התכנית פתחנו גם עם התייחסות לאירועי הקיץ האחרון, אשר חידד את סוגיית היחסים בין ערבים ליהודים במדינת ישראל בכלל ובנגב בפרט, וכן את יחסי החברה הערבית בנגב עם מדינת ישראל ומוסדותיה", אומרים ד"ר אבו רביעה וד"ר אהרונוביץ. "אירועי הקיץ העלו שאלות מאתגרות בדבר זהותה של החברה הבדואית בנגב".

קבוצה איכותית זו עתידה לחבור לבוגרי מחזור א' של תכנית רהט ולבוגרים נוספים של המרכז לפעולה משותפת על בסיס חזון מבורר, לשם שיפור איכות החיים בנגב.

​​