חדשות ואירועים

מפגש הסיום של תכנית בכירי עיריית באר שבע

התכנית העניקה לבכירי עיריית באר שבע בתחומי החינוך, החברה והתרבות מרחב ללמידה ולמפגש מקצועי ובין-אישי מעמיק

​​משתתפי תכנית הבכירים של עיריית באר שבע נפרדו בהתרגשות מפרק ההכשרה שלהם במרכז מנדל למנהיגות בנגב. הייתה זו תכנית ייחודית מבחינות רבות: למדו בה מנהלי האגפים והמחלקות של הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך ואנשי חברת "כיוונים", האמונים על נושאי רווחה, חינוך תרבות, פנאי וחינוך בלתי פורמלי. עצם הלמידה יחד הגבירה מאוד את רמת האמון והלכידות במסדרונות העירייה, כבסיס לניהול המערכות שהם אחראים להם תוך יתר שותפות. 

לדברי המשתתפים, המרחב החדש שנוצר בסדר יומם של הבכירים לחשיבה, ללמידה ולמפגש מקצועי ובין-אישי מעמיק, היווה משאב חשוב המסייע לפיתוח ולטיפוח היכולות המקצועיות שלהם להמשיך ולפעול תוך שאיפה לרף של מצוינות. 

ביום הלמידה האחרון, לצד העלאת קווים לדמותו של שמעון פרס, השתתפו הבכירים בדיון עם ישראל שורק בסוגיה האם סולידריות תלויה בשוויון בסיסי או שמא להפך, שוויון יכול להתממש רק במקום שמתקיימת בו רמה בסיסית של אמפתיה וסולידריות. ד"ר ורדה שיפר, מייסדת מרכז מנדל למנהיגות בנגב, הציגה את בעיית המשילות בישראל ואת החיוניות של מעשי מנהיגות ברמת השטח – דהיינו מנקודת מבטם של המשתתפים עצמם. 

בשיחת הסיכום שהנחתה מנהלת המרכז, ד"ר עדי ניר שגיא, עלתה הסכמה גורפת אשר לחיוניות מפגשי עמיתים מסוג תכנית ייחודית זו, לחשיבה, ללמידה חדשה ומחדשת ולרפלקציה אישית ומקצועית. התכנית היא נדבך נוסף בקשר ההדוק בין מרכז מנדל למנהיגות בנגב ובין עיריית באר שבע.