חדשות ואירועים

פתיחת שנת הלימודים השנייה – תכנית באר שבע ג'

עמיתי מחזור ג' של תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע החלו את שנת הלימודים השנייה

21 עמיתי מחזור ג' של תכנית מנדל למנהיגות מקומית בבאר שבע החלו את לימודיהם בשנה השנייה. הלימודים השנה יכללו הנחיית עמיתים בנושאי תוכן מגוונים ביחידה הנקראת "עמיתים מלמדים", וכן הרצאות, עבודה בסדנאות, סיורים ורטריט התכנסותי ראשון המתוכנן בחודש דצמבר בעכו.

אחד החידושים שבהם נתנסה השנה היא למידה דו-שבועית בקבוצות קטנות: שבוע אחד יבחרו העמיתים נושא שבו יעמיקו, ובשבוע השני יפעלו בקבוצות מעשה שנועדו לסייע להם לפעול לקראת מימוש חזון ובניית פרויקט חברתי שיתרום לשיפור החיים בנגב.

שנה ב' תאופיין ביתר יוזמה והובלה של עמיתי התכנית, משלבי התכנון של חלק מתוכני הלמידה ועד לאחריות על פעילות לימודית יזומה של הקבוצה.

פתיחת שנת הלימודים השנייה – תכנית באר שבע ג'